Spanien og Tyskland | IØ aflevering

Opgavebeskrivelse
Opgave 1
a) Redegør kort for indholdet i og formålet med stabilitets- og vækstpagten

b) Forklar med inddragelse af forsyningsbalancen, hvad der menes med følgende citat fra bilag 2: ”… og landets eksportafhængighed gør det sårbart over for en global afmatning. Tyskland er nødt til at arbejde på sin hjemmemarkedsefterspørgsel”

c) Beregn den direkte rente på en spansk og en tysk 10-årig statsobligation ud fra følgende oplysninger om rente og kurs:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opgave 2
Analyser på baggrund af bilagene den økonomiske udvikling i Tyskland og Spanien i perioden 2005–2010.
- BNP
- Inflation
- Betalingsbalancen
- Arbejdsløshedsprocenten
- Lønstigninger
- Offentlig saldo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opgave 3
a) Diskuter med udgangspunkt i analysen af de to landes fordele ulemper ved deltagelse i ØMU’en og den fælles valuta.

Uddrag
Stabilitets- og vækstpagten trådte i kraft i 1999 og er del af ØMU’en (Den Økonomiske og Monetære Union). Formålet med pagten er at fastlægge grænser for landende der er en del af EU for deres respektive offentlige underskud og bruttogæld, samt at bestemme hvad der skal ske, i tilfælde af at disse grænser overskrides.

Dette gøres for at medlemslandendes offentlige finanser og økonomi er sund. Stabilitets- og vækstpagten sikrer at medlemslandendes eventuelle underskud på de offentlige finanser højst udgører 3% af bruttonationalprodukt, mens den offentlige gæld maksimalt må udgøre 60% af bruttonationalprodukt.

Dette gælder alle medlemslande i EU, og der kan pålægges sanktioner i tilfælde af kravene ikke overholdes. Dog har man i kommissionen givet tilladelse til at overskride grænserne i et vist omfang, da flere EU-lande har kæmpet med for stort underskud og gæld førhen.

---

Med andre ord kommer en stor del af Tysklands BNP fra eksport, 41% ifølge bilag 2. Til sammenligning eksporterer USA kun 11% af landets BNP, mens Japan er 13%.

Det betyder at en global afmatning eller sågar krise vil ramme Tyskland ekstra hårdt, da en negativ påvirkning af eksporten også vil betyde en væsentlig negativ påvirkning af Tysklands BNP.

Fald i eksport og fald i BNP vil betyde, at tyske forbrugere og virksomheder vil have færre penge, hvilket betyder, at privatforbrug og erhvervsinvesteringer vil falde. Derfor vil det gå hårdt ud over tyske virksomheder og den tyske økonomi.

Derfor kan det være nødvendigt at øge den indenlandske efterspørgsel, hvilket kan opnås ved ikke at reducere lønvæksten.

---

Hvis man starter med den tyske økonomi og ser på den procentvise stigning i BNP i tillæg 1, kan du se, at landets økonomiske vækst i 2005 var langsom og derfor befandt sig i lav konjunktur.

Denne situation ændrede sig i 2006 og 2007, som oplevede velstand. Men i 2008 var der en finanskrise, da Tyskland var i lav konjunktur og endda oplevede negativ vækst i 2009. Men i 2010 har de formået at slippe af med krisen og er igen i en periode med velstand med BNP-vækst på 3,7%.

En smule anderledes ser det ud i Spanien, hvor man inden krise oplevede højkonjunktur og flotte væksttal på 3,6% i 2005, 4% i 2006 og så igen 3,6% i 2007.
Men i 2008 røg også Spanien ned i en lavkonjunktur, med en vækst på 0,9%. Situationen blev yderligere forværret i 2009, hvor man oplevede en negativ vækst på -3,7%. Hvorefter man så i 2010 så en positiv tendens, og en negativ vækst på -0,2%.

Derfor kan det konkluderes, at hastigheden af Tysklands øjeblikkelige flugt fra krisen er hurtigere end Spanien, som stadig oplever negativ vækst. I bilag 3 kan dette forklares med, at Tyskland til dels kan prale af god konkurrenceevne, hvilket får dem til at klare sig godt i eksporten.

Og i stedet for at låne penge til at indsprøjte kapital i økonomien, gav de virksomheden støtte i form af løntilskud.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu