Snorbølgeforsøg | Opgaver | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Opgave 3
a) Bestem bølgehastigheden på strengen
b) Ved hvilken frekvens vil 1. oversvingning forekomme

Opgave 6
a) Hvor kraftigt skal guitarstrengen spændes, for at kunne give en grundtone på 659,3 Hz, hvilket svarer til tonen E?
b) Hvad er frekvensen af den første overtone?
c) Hvis man holder strengen nede på et bånd, så snorens længde reduceres 2/3 længde, hvad ændres grundtonens frekvens da til?

Opgave 8
a) Halverer længden af strengen ved at holde ned på et bånd?
b) Strammer stemmeskruerne
c) Udskifter tråden med en tungere

Opgave 6.3.1 og 6.3.6 s.325 i FysikABbogen2
a) Hvor lang tid tager stenen om at falde til jorden?
b) Beregn den fart, hvormed stenen rammer jorden.

[6.3.6] En bold kastes lodret op, så den når en højde på 35 m over starthøjden.
a) Hvor stor var boldens begyndelseshastighed? Se bort fra luftmodstand

Speedskiing
a) Bestem skiløberens acceleration ved løbets start
b) Bestem en værdi for den afstand, skiløberen tilbagelægger i løbet af de første 20 sekunder.
c) Angiv skiløberens maksimale fart og beregn gennemsnitsfarten de første 20 sekunder.
d) Efter cirka 13 s aftager skiløberens fart. Angiv mindst to mulige forklaringer på dette.

Uddrag
Ved 1. oversvingning vil frekvensen fordobles, da snoren (bølgelængden) bliver halveret. Frekvensen ved 1. oversvingning, vil derfor være 124 Hz.

---

Man kan se sammenhængen mellem bølgehastigheden v på strengen, den kraft F, hvormed snoren er spændt ud, og snorens masse pr. meter, m_1.

Hvilket så vil ændre på frekvensen i forhold til bølgeformlen, hvor farten (v) divideres med bælgelængden og ændre på frekvensen (f).

---

Speedskiing er en form for styrtløb, der løbes på særlige løjper uden sving. I 1999 satte østrigeren Harry Eggers en ny verdensrekord med farten 248 km/h.

Grafen viser en speedskiløbers fart v som funktion af tiden t efter løbets start (bemærk at der er en fejl i grafens inddelinger på v – aksen).

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu