SkiGear ApS | Analyse | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Virksomhedens rapportering

Spørgsmål 1.1 - 1.3
1.1 (10 %)
Opstil en funktionsopdelt resultatopgørelse for SkiGear ApS for 2018. Der skal udarbejdes noter.

1.2 (15 %)
Opstil en balance pr. 31.12.2017 for SkiGear ApS

1.3 (10 %)
Vurder, hvor meget omsætningen mindst skal stige, hvis det skal være lønsomt at ansætte en ny sælger.

Opgave 2
Kalkulation
Spørgsmål 2.1 - 2.4
2.1 (15 %)
Beregn de variable enhedsomkostninger pr. jakke.

2.2 (15 %)
Beregn 1.) dækningsbidrag pr. jakke, 2.) dækningsbidrag for et parti og 3.) dækningsgraden.
- Dækningsbidrag pr. jakke
- Dækningsbidrag for parti
- Dækningsgraden

2.3 (10 %)
Beregn, hvor mange skijakker der skal afsættes, for at reklameomkostningerne er dækket

2.4 (10 %)
Forklar, hvordan dækningsgraden påvirkes, hvis kursen på amerikanske dollars falder.

Opgave 3
Afskrivning
Spørgsmål 3.1 - 3.3
3.1 (5 %)
Opstil afskrivningsplanen for inventaret, hvisSkiGear ApS anvender den lineære metode.

3.2 (5 %)
Opstil afskrivningsplanen for inventaret, hvis SkiGear ApS afskriver efter saldometoden med en afskrivningsprocent på 30.

3.3 (5 %)
Redegør for hvilken af de to afskrivningsmetoder, der afskriver relativt mest i de første 3 år.

Uddrag
SkiGear ApS er en relativt nystartet internetbutik, der sælger alt indenfor udstyr til skiferien. SkiGear ApS producerer selv en del af de produkter

der bliver solgt i butikken. SkiGear ApS henvender sig til den lidt mere krævende skiløber, men man har også udstyr til begyndere.

Økonomichefen har udskrevet en saldobalance pr. 31.12.2018, som skal bruges til opstilling af resultatopgørelse og balance. Økonomichefen oplyser desuden, at den kortfristede del af den langfristede gæld udgør t.kr. 75.

---

SkiGear ApS er blevet kontaktet af en amerikansk producent af skiudstyr, der tilbyder SkiGear ApS at blive eneforhandler i Danmark af deres meget efterspurgte skijakker.

SkiGear ApS har valgt at købe 200 jakker fra den amerikanske producent til en pris på 60 amerikanske dollars pr. stk. Kursen på 100 amerikanske dollars er kr. 660.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu