August 2017 – Assignments 1-4 – med grammatikhenvisninger

Opgavebeskrivelse
Opgave 1
Nedenstående sætninger er fra teksterne “Can hiring ex-offenders make a business more profitable?” og ”Let’s Be Honest, Gun Control Opponents”.
I hver sætning er en ing-form understreget. Forklar, hvorfor der er anvendt ing-form i netop denne sætning. Brug relevant grammatisk/faglig terminologi.

1. Employers are finding that by being more inclusive, they are benefiting from employees like Erickson who are determined to excel.
2. Butterball represents a growing number of companies hiring former inmates.
3. Excluding such a large group of people from the employment pool, they say, is impractical and bad for the economy, costing tens of billions of dollars annually.
4. Just stop trying to fool yourself and others with the fallacious arguments, and then we can all get back to praying it all away.
5. A national study by the American Bar Association identified a staggering 38,000 state and federal statutes that impose such consequences on people convicted of crimes, the majority pertaining to employment.
6. Just stop trying to fool yourself and others with the fallacious arguments, and then we can all get back to praying it all away.

Opgave 2
Nedenstående sætninger er fra teksterne ”Let’s Be Honest, Gun Control Opponents” og ”Giving ex-cons a second chance on the assembly line”.

I hver sætning er et modalverbum (mådesudsagnsord) understreget. Forklar for hver sætning, hvilken indholdsmæssig betydning, der ligger i modalverbet (mådesudsagnsordet). Brug relevant grammatisk/faglig terminologi.
1. I have already come to terms with the fact that you and I will never agree on gun rights or how they should be regulated in this country.
2. I’ve exhausted myself far too much trying to get through to people and flip a switch of some kind for a reality check that might stop the madness.
3. The element of surprise will always give the shooter an advantage.
4. And you are absolutely right about the fact that people could still get guns illegally despite gun control measures
5. To stop this revolving door, employers must start giving ex-cons a break.
6. Admittedly, hiring a former criminal can be scary.

Opgave 3
Hver af nedenstående sætninger indeholder en grammatisk fejl, som er understreget. Ret fejlen, og forklar din rettelse. Brug relevant grammatisk/faglig terminologi.
1. For years inmates have been exploited by companies.
2. Many US colleges are worried that students may have a criminal record.
3. In America, deserved many inmates a fair chance after they leave prison.
4. To whom do the rules about guns apply?
5. The boys found some money, but their parents said they could not keep those.
6. Mary and her brother were both sentenced to death.
7. The murderer received a life sentence.
8. Drug trafficking controlled by Mexican gangs have been increasing.

Opgave 4

Du arbejder i den britiske shippingvirksomhed Go-First. I har netop afsendt et vareparti til en ny kunde i Holland. Desværre er ordren endt i den forkerte container og er nu på vej til Hong Kong.

Du skriver en e-mail til kunden Thijs VanHooten (tvh@vanhooten.nl), hvor du beklager fejlen og forklarer problemet. Du tilbyder at annullere ordren og give en rabat på næste ordre eller alternativt sende et nyt parti med luftfragt. Desværre vil der gå fjorten dage inden det nye vareparti kan produceres.

Skriv e-mailen på engelsk, og brug alle de nedenstående ord og vendinger.
Ordene/vendingerne skal bruges, som de står, men du må gerne ændre på rækkefølgen og skrive dem med stort begyndelsesbogstav.

I din besvarelse skal du fremhæve de anvendte ord og vendinger med farve eller fed skrift.
Omfang: 50-150 ord

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver