Indholdsfortegnelse
Opgave 1i januar
- Kalkulation og indtjening
a) Beregn de variable omkostninger og de variable enhedsomkostninger for Boat Trailer 305(Kalkulation kap. 4.7).
b) Beregn dækningsbidrag pr. stk. og dækningsgraden for Boat Trailer 305. (kap. 5.1)
c) Vurder, hvor mange Boat Trailer 305 der skal afsættes, for at omkostningerne til reklamefremstødet bliver dækket (reklamenulpunkt) (kap. 5.2)
d) Forklar, om reklameomkostninger er en kapacitetsomkostning eller en variabel omkostning. (kap. 4.4 og 4.5)

Opgave om virksomhedens resultat (kap. 5.3)
- servicevirksomheden

Uddrag
Virksomheden SHIP ApS importerer speedbåde og bådudstyr, som primært sælges til private kunder i Danmark. Virksomheden har to butikker, en på Sjælland og en i Jylland.

SHIP ApS har importeret et parti på 15 stk. af en ny luksus bådtrailer Boat Trailer 305. Den nye bådtrailer produceres i USA.

Indkøbsprisen på Boat Trailer 305 er 1.200 USD pr. stk., og kursen på 100 USD er kr. 675. Forsikringspræmien er 2 % af indkøbsprisen.