Sanistål | Opgave | 12 i karakter

Indholdsfortegnelse
1. Hvad betyder det at Sanistål er en CSR virksomhed.
- Miljø & Klima:
- Medarbejdere:
- Leverandører

2. Hvad opnår Sanistål ved at have fokus på deres leverandør- aftaler. Er der noget de kan gøre bedre eller anderledes?
- Arbejdsmiljø:
- Sociale forhold:
- Miljø og klima:
- Overholdelse af lovgivning:

3. Hvilke fordele og ulemper har Sanistål ved et samarbejde med en NGO.

4. Hvilken betydning det har for Sanistål kunder, at virksomheden ligger vægt på ansvarlighed.

5. Hvad er mediernes magt i forhold til miljø og social ansvarlighed.

Uddrag
CSR ( Corporate Social Responsibility) er, som navnet indikerer, en virksomheds retnings- linjer/processer i forbindelse med forbrugerforhold

miljø, arbejdsforhold, organisering, menneskerettigheder, god forretningsskik og lokal samfundsinvolvering.

En stor virksomhed som Sanistål har derfor i overensstemmelse med lovgivningen samt et ønske om at være en ansvarsfuld/bevidst virksomhed

udformet en meget klar beskrivelse af hvorledes man ønsker at agere og prioritere i forbindelse med alle disse forhold.

At fremstå som en virksomhed der ligger vægt på CSR har stor betydning for hvorledes Sanistål opfattes af omverden idet denne dermed er klar over at der her er tale om en virk- somhed der tager et samfundsmæssigt ansvar på flere områder.

Et sundt og gennemtænkt sæt CSR regler er derfor af yderste vigtighed af mange årsager, og hos Sanistål har man udarbejdet en CSR styringsgruppe bestående af repræsentanter fra direktionen

ledelsen og udvalgte medarbejdere der sammen årligt arbejder på de for- skellige CSR mål/prioriteter der er opdelt i de følgende 3 kategorier:

---

Sanistål’s motto -sikkerhed før indtjening- giver en tydelig indikation af virksomhedens mål for sine medarbejdere, og med en dedikeret indsats med forebyggelses kultur for øje

har virksomheden ved hjælp af vedholdenhed, systematik og samarbejde, formået at reducere arbejdsskader med 90% i perioden 2009 - 2019 og dermed skabt en sikker arbejdsplads for sine medarbejderne.

Denne indsats indbragte Sanistål en stor anerkendelse, og resul- terede i at virksomheden blev vinder af arbejdsmiljø prisen i 2020.

Virksomhedens beliggenhed i det nordlige Europa hvor velstand og velfærd er i fokus, er samtidigt medvirkende til at kulturen, og de sociale forhold hos Sanistål har fokus på men- neskerettigheder og lav korruption.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu