Indledning
I besvarelsen vil der blive sammenliget bilagenes syn på forholdet mellem individ og fælleskabet, der kommer til udtryk i B1, B2 og B3. Der vil blive anvendt viden om rettigheder og pligter, samt nævnt teorietikerne Turner og Marshall med henblik på rettighedernes udledning.

Uddrag
B1 og B2 har hvert forskellige syn på hvad det danske samfund skal værne om og bygge på. B1 bygger på individualismen om at mennesker skal have ret til at leve i frihed og gå sine egne veje. B1 fokusere på de civile rettighederne som sikre det enkle individs frihedsrettigheder uanset køn - eller politisk, religiøs, etnisk og seksuel baggrund.

De civile rettigheder fokuserer på de individuelle rettigheder, der deler samfundet op i individ, i forhold til en samlet nation.

B1 ønsker de enkelte individer skal have mulighed for at gå sine egne veje uden de forudsat, ikke krænker noget andet menneskes tilsvarende frihed.

B2 derimod vil de skabe et Danmark hvor fælleskabet er i fokus med pligt til at værne om de danske normer. B2 mener at den danske kultur og danskernes værdinormer har skabt det nuværende samfund og gjort Danmark til en af de mest frie og rige lande i verden. Ifølge B2 har danskerne ret og pligt til at bevare, forsvare og videregive de afgørende værdier Danmark bygger på.