Samf Delopgave B – Fri bevægelighed

Indledning
Figur 1 viser et repræsentativt udsnit af den danske befolknings holdning til, om EU-borgeres mulighed for at få del i danske velfærdsydelser er en trussel mod vores velfærd i Danmark. Danskerne er overvejende af den overbevisning, at det er en trussel. 58% erklærer sig enig i udsagnet om at det er en trussel mod den danske velfærd, at EU-borgere kan modtage danske velfærdsydelser. 35% mener ikke at det er en trussel, mens 7% siger at det ved de ikke. Det er altså over halvdelen af den danske befolkning der er kritiske over for EU i dette henseende. Ud fra dette kan det altså observeres at befolkningen er hovedsageligt kritisk stemt over for den fri bevægelighed, når det kommer til velfærdsydelser, da det opfattes som en trussel mod den danske velfærdsstat, at EU-borgere kan modtage ydelser i Danmark.

Indholdsfortegnelse
Figur 1
Figur 2
Tabel 1
Tabel 2
Tabel 3

Uddrag
Generelt set er danskerne positive over for arbejdskraftens fri bevægelighed. Ca. 50% af de adspurgte mener at arbejdskraftens fri bevægelighed er til fordel for Danmark, i nogen eller høj grad, og 30% mener at den kun er til fordel i mindre grad, mens kun 15% er negativt stemt over for den og mener at den slet ikke er til fordel. Det er vigtigt at pointere at dette spørgsmål forholder sig til nutiden, og ikke fremtiden, modsat de to figurer ovenfor. Igen stikker dansk folkeparti mærkbart ud ved at være mere kritiske over for den fri bevægelighed end gennemsnittet. Liberal alliance og de radikale er dem som er mest positivt stemt over for den fri bevægelighed, hvilket stemmer godt overens med den liberalistiske ideologis frihedsbegreber. På midten ligger socialdemokraterne og venstre, med nogenlunde de samme tal, overvejende positivt stemt over for den fri bevægelighed.

----

Figur 2 viser frygten for at borgere fra andre EU-lande udelukkende vil komme til Danmark i fremtiden for at få del i vores velfærdsydelser, hvor respondenterne er opdelt efter politiske partier. Det klart mest skeptiske parti her er DF, som har ca. 60% der erklærer sig meget enig i at de frygter velfærdsturisme i fremtiden, og hele 90% som er enige. Denne store modstand mod velfærdsturisme og fri bevægelighed er karakteristisk for en DF vælger. DF er et meget EU-skeptisk parti, og ud fra denne figur kan det altså ses at DF vælgerne har en frygt for at velfærdsstaten vil blive undermineret i fremtiden af velfærdsturister som kan komme pga. EU. Ud fra supplement1 ses det at Dansk folkepartis vælgere omfatter mange ældre mennesker og pensionister, samt ufaglærte arbejdere med kort uddannelse. Befolkningsgrupper som nyder godt af velfærdsstaten. Hos venstre er ca. 70% af vælgerne bange for velfærdsturismes betydning for den fremtidige

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu