Uddrag
Kildemateriale: Anders Fogh Rasmussen: Tale på Søværnets Officersskole, 29. august 2003.
Baggrundsstof: Verdenshistorien til HHX: ”Historiebrug” (2017)

• Redegør kort for hovedindholdet i Anders Foghs tale.

• Talen handler om danmarks samarbejdspolitik med tyskerne under 2. verdenskrig og bruddet af denne. Anders Fogh Rasmussens taler om dagen hvor Danmark opgav samarbejdspolitikken med Tyskland under anden verdenskrig.

Han starter med at fortælle om en aktion hvor Søværnet sank alle deres skibe fordi tyskerne ville overtage dem. Derefter redegør han for den danske samarbejdspolitik for at slutte af med at kritisere den og hylde modstandsbevægelsen. Som afsluttende bemærkning nævner han at vi selv bør kæmpe for vores demokrati.