Fordampnings forsøg (forsøg nr. 1)
Formål:
Vi vil igennem to forsøg finde ud af, hvor meget saltindholdet er i havvand. I det første forsøg vil vi finde ud af det, ved hjælp af fordampning, hvor vi fordamper vandet, og derefter regner det tilbagelæggende salt ud til at være saltindholdet.

Princip:
Ideen i det er, at vi vil fordampe havvand, vi vil derefter finde ud af, hvor meget salt vi har i en bestemt havvand. Man tager først en petriskål og vejer den for sige selv.

Man tilsætter 25ml havvand i skålen, og stiller det så ind i et varmeskab, hvor vi vil fordampe det. Efter fordampningen vil vi afmåle, hvor meget salt der er tilbage i skålen og vi kender nu massen af salt i 25 ml havvand.

Titrering (forsøg nr. 2)
Formål:
Vi vil bestemme hvor meget salt, der er i havvand igennem titrering. Titrering er, når man har et stof, hvor man forsigtigt tilsætter det i det oprindelige stof. I dette forsøg vil vi finde du af, hvor mange gram salt, der er i 1 liter havvand.

Opgavebeskrivelse
Fordampnings forsøg (forsøg nr. 1)
Det du skal bruge:
- Petriskål
- Vægt
- 25 ml havvand
- Varmeskab
- Pipette

Udførelse:
Igennem hele forsøget skal man huske at notere ting som vægt efter hver proces, da man skal bruge det senere til udregningen.
- Vi tog først en petriskål og vejede den. Noterede resultatet.
- Derefter fyldte vi de 25 ml havvand i, vejede igen og noterede resultatet.
- Så puttede vi det ind i varmeskabet, og ventede til at al vand var fordampet.
- Tog petriskålen ud med vand, og vejede skålen på ny. Noterede resultatet.

Titrering (forsøg nr. 2)
Det du skal bruge:
- Fortyndet havvand i forholdet 1:10
- Konisk kolbe
- 25ml pippette
- Stativ
- Muffe,
- Burette
- AgNO3 og indikator K2CrO4

Udførelse:
Først tager vi de 25 ml fortyndet havvand og blander det op med 225 ml destilleret vand i en konisk kolbe.

Efter dette, vil vi putte vores K_2 CrO_4(indikator) i vores fortyndede havvand, og indikatoren vil aktiveres senere, når vi har hældt vores AgNO_3 i opløsningen.

Efter dette, vil vi tage vores burette i brug, ved at nulstille den ved at fylde den op med AgNO_(3 ). Vi drypper det forsigtigt ud af buretten, og holder den koniske kolbe i konstant bevægelse.

Hver gang en dråbe rammer koncentrationen, vi laves en lille rød plet. Når havvandskoncentrationen får en konstant rød farve, skal udførelsen stoppes, og vi noterer mængden af brugt AgNO_3.

Indholdsfortegnelse
Fordampnings forsøg (forsøg nr. 1)
Formål:
Princip:
Opstilling/apparatur:
Udførelse:
Resultater:
Resultatbehandling:
Fejlkilder:

Titrering (Forsøg nr. 2)
Formål:
Opstilling og apparatur:
Udførelse:
Resultater:
Resultatbehandling:
Fejlkilder:

Konklusion:

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Fejlkilder:
Man kan snakke om få fejlkilder i dette forsøg. Man kan måske ikke antage helt præcist, at vi har 25ml vand. Der kan muligvis også være andre ting i havvandet end vand og NaCl.

Man skal samtidig lægge mærke til, at der ikke lægger ting som sten, døde dyr eller lign. i vandet, da det kan lave udsving i vægten.