Så hold dog op med al den racisme | Analyse | David Trads

Indledning
Racisme er et meget omdiskuteret emne, og der findes uendelig mange holdninger til emnet. Der har i det senmoderne samfund været mange debatter omhandlende, hvorvidt racisme er et reelt problem i Danmark.

Det danske samfund er fyldt med minoriteter, hvilket skaber mange samfundsmæssige problemer, da der er mange der skal tages hensyn til.

Netop dette emne findes i opinionsartiklen “David Trads: Så hold dog op med al den racisme” fra netavisen Altinget d. 16.07.2020.

I denne artikel skriver journalisten David Trads overordnet om racisme i det danske samfund. Her nævner han flere eksempler på, hvordan flere minoriteter har oplevet racisme i Danmark.

Han er selv uforstående over for danskernes mangel på forståelse hvorfor minoriteterne. I denne artikel er det derfor fundet relevant og interessant at analysere tekstens sprog, argumentation, diskurs og vinkling.

Herefter vil der forekomme en vurdering af tekstens gennemslagskraft, og til slut en diskussion og konklusion på baggrund af eksternt materiale.

Uddrag
I denne artikel er hovedemnet “racisme”. Derfor kan man argumenter for, at dette er en politisk diskurs. Denne diskurs har sit centrum i nodalpunktet, som i dette tilfælde er “racisme”.

Dette nodalpunkt farves af en række ord og vendinger, der benyttes i diskursen. Disse ord skaber en ækvivalenskæde.

I denne opinion består kæden af ordene: “eskimo , negerkys , neger , ufølsomt , dumt , Eskimologi , Hottentotten , voldsomt , følelser , dumsmarte bemærkninger og nedsættende ”.

Disse konnotationer fører tilbage til nodalpunktet “racisme”, hvilket er et meget negativ ladet ækvivalenskæde. Derfor viser analysen, at der i artiklen dannes en negativ holdning til racisme i Danmark.

David Trads sprogbrug er også med til at lave en specifik vinkling på opinionen, grundet de negative konnotationer, som fører tilbage til tekstens nodalpunkt “racisme”.

Nodalpunktets betydning bliver ikke blot bestemt af ord, det ækvivaleres med, men også af det, det er forskelligt fra.

Dette er en differenskæde, som er består af følgende ord: “vis hensyn , lytte , vi hver især tænkte os om og udvise empati ”. Det er derfor tydeligt hvad problemet er, samt hvordan David Trads mener det kan løses.

Dette viser at David Trads har en negativ vinkling til dette emne omkring “racisme”, han har derved et bestemt perspektiv og formål med sin tekst.

David Trads har dermed valgt en vinkel, af det omdiskuteret emne, som han vil fokusere på i sin artikel. Teksten er derfor også meget subjektiv, ud fra David Trads holdning og vinkling.

Dette føre til, at teksten er meget snæversynet, da den kun tager udgangspunkt i en holdning. Dette snæversyn gør det dog nemmere for David Trads at overbevise læseren om hans syn på debatten.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu