Romantikken | Analyse

Indledning
Romantikken er tit en spændende oplevelse af noget helligt/åndeligt gennem kærlighed, natur og fædrelandet.

Noget af det mest centrale i romantikken er dualisme, som betyder, to verdener aldrig mødes, at mennesket er fundamentalt splittet - man mente at kroppen var en ting, og sjælen var en anden ting, kroppen hører til på jorden altså i fysisk form, og sjælen hører til det åndelige.

Livet på ”jorden” er som sagt præget af fundamentalsplittelse, og digte fra denne periode er gode til at give en åndelig følelse og sandhed. I dualisme er det kun døden der kan skelne mellem sjæl og legeme, det kaldes for dualisme

Uddrag
Overordnet er biedermeier et udtryk for en harmonisering men også en afdæmpning og sentimental fremstilling af menneskets sande virkelighed.

De karakteristiske værdier der fortælles om er: varme, tryghed, sikkerhed i kernefamilien, det overpyntede hyggelige hjem og harmoni. Temaerne er således: den klassiske familie, individets dannelse, kærligheden og dens muligheder.

Indvielsen er et lyrisk digt, fordi den faktisk giver en stemning eller et billede det er bland andet også en genretræk for lyriske digte. I strofe 3 beskriver A.W.

Schack Von Staffelt miljøet rigtig godt, han laver en personificering af naturen, han skriver ”vindene talte fra skyer”, her kunne der godt. Være en skjult personificering, fordi. Han jo netop gør vinden levende, ved at sige vinden taler ham, selvom alle mennesker ved, at vind ikke kan tale.

Jeg sad paa Pynten ved Sundets Bred, Himlene smilte, Og saae med Længsel i Dybet ned, Bölgerne hvilte, Da hælded' Solen til Havets Bryst Og rundtom rödnede Luft og Kyst.

Jeg sad ved knækket i kystlinjen ved havets bred himlen smilte og sad med længsel og så mod havets dyb en besjæling af havet :skrevet som universalromantikken

Og brat fra Skyerne Strengeleeg Anelsen vakte, I Aftenröde Musen nedsteeg, Harpen mig rakte, Og raskt et brændende Kys mig gav, Nedsynkende i det luende Hav.

Og musik fra skyerne fra strengeinstrumenter underen kom i solnedgangen musikkens beskyttere rakte mig harpen og gav mig et kys ud mod havet der står i flammer, universalromantisk

Da rundt en anden Natur der blev, Vindene talte; Fra Skyer, som blege for Maanen hendrev, Aanderne kaldte, Et Hierte slog varmt og kiærligt i Alt, I Alt mig vinked' min egen Gestalt.

Rundt om var der en anden natur driver henover månen ånderne/naturen kaldte alle de forskllige egenskaber slog varmt og. kærligt i hjertet, panteistisk og universalromantisk

Dog blev fra nu for Tanke og Trang Jorden et Fængsel; Vel lindrer ved Anelse, Dröm og Sang Hiertet sin Længsel, Dog brænder mig Kysset, jeg kiender ei Fred Förend jeg drager Himlene ned!

En trang er, når man kan mærke, at man har brug for noget bestemt fx "jeg har trang til at spise et stykke chokolade lige nu". I denne sammenhæng mærker jeg’et, at hans tanker og hans lyster/behov ikke kan tilfredsstilles i det jordiske liv, meget nationalromantisk.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu