Rente- og annuitetsregning | Emneopgave | 12 i karakter

Indledning
I denne opgave skal jeg arbejde med rentesregning og annuitetsregning. Jeg skal arbejde med de tilhørende formler og isolere de forskellige ubekendte.

Rentesregning bruger man f.eks., hvis man sætter pengegaverne fra sin konfirmation i banken og man ønsker at vide hvor meget der står på kontoen efter fem år.

Man kan også bruge rentesregning, hvis man låner 1.000kr af en ven, som først skal have dem tilbage efter et år og er ”kun” løber 5% på i rente om måneden.

Hvis man låner penge, er det som regel bedre at betale dem tilbage lidt ad gangen med et fast beløb. Her kan men bruge annuitetsregning til at finde ud af, hvor meget man skal betale ad gangen eller hvor længe man skal betale.

Annuitetsregning kan også bruges, hvis man hvert år indsætter et fast beløb på en opsparingskonto og man vil vide hvor meget man har efter fem år.

Indholdsfortegnelse
1. Indledning 2
2. Teoriafsnit 2
- 2.1 Gør kort rede for begreberne kapitalværdi, rente og annuitet. 2
- 2.2 Gør kort rede for nedenstående formler: 2
- 2.3 Sammenligning formlen for Kn med formlerne fra eksponentielle funktioner 3
- 2.4 Gør også rede for begrebet effektiv rente. 3
- 2.5 Forklar hvordan restgælden kan beregnes. 3
- 2.6 Hvordan opstilles en amortisationsplan, og hvad viser den? 3
3 Det praktiske afsnit 4
- 3.1 4
- 3.2 4
- 3.3 4
- 3.4 4
- 3.5 4
- 3.6 5
- 3.7 7

Uddrag
Ved kapitalværdi forstås den værdi man pået givent tidpunkt har til rådighed f.eks. startkapital (K_0) eller slutkapital (K_n).

Startkapitalen kunne være et beløb man satte i banken og slutkapitalen ville så være det beløb, man kunne hæve efter ”n” antal terminer.

Rente kan enten være det beløb der tilskrives per termin eller den procentsats (rentefod) kapitalværdien tilskrives hver termin.

En annuitet bruges, hvis der per termin udover en rentetilskrivning også sker en fast ændring i kapitalværdien.

F.eks. hvis man indsætter et fast beløb på en opsparingskonto hvert år eller man skal tilbagebetale et lån med en fast ydelse.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu