Reformationens betydning for samfundet | Historie

Indholdsfortegnelse
Hvilken betydning har reformation og kristendommen haft for det moderne danske samfund?
- Informationssøgning (andre synspunkter)

Uddrag
Reformationen medførte et brud med den katolske kirke og dannelsen af en ny protestantisk kirke, der byggede på den tyske reformator Martin Luthers teologi.

Opgøret var i udgangspunktet et internt kirkeligt oprør, der i første omgang rettede sig mod den katolske kirkes afladshandel, som indebar, at man gennem en økonomisk ydelse til kirken kunne betale sig til et kortere ophold i skærsilden.

Reformationen var heriblandt også med til at forandre Europa, både religiøst, politisk, kulturelt, økonomisk og socialt.

I Danmark diskuteres det f.eks. om reformationen og Luthers tanker, som er en væsentlig del af baggrunden for nutidens velfærdssamfund.

Reformationen begyndte for alvor i 1517, da munken Martin Luther slog 95 teser op på døren til slotskirken i den tyske by Wittenberg.

Den danske reformation udviklede sig i flere hastigheder og på flere niveauer. I begyndelsen kaldte man ikke altid reformationen luthersk, men i stedet evangelisk, fordi Luther lagde vægt på forkyndelsen af evangeliet.

Reformationen blev officielt indført i Danmark d. 30. oktober 1536 efter længere tids politisk og kirkelig uro. Processen var lang, men det lykkedes dem.

Da Frederik 1. døde i 1533 sad der stadig mange katolske biskopper i rigsrådet. De ønskede ikke at støtte bag det valg om Christian d. 3, som befolkningen ønskede at skulle blive konge

da han var inspireret af Martin Luther, og fik de samme tanker og meninger som ham. Dog endte det med at Christian d.3 kom tilbage til magten

ved at Rigsrådet ender med at spørge Christian den 3. om han vil anføre deres hær og vinde borgerkrigen.

Det er Christians chance, og han ender med at indgå en aftale med biskopperne om, at hvis han vinder krigen, så får han magten tilbage.

I 1536 vinder Christian den 3. krig og tronen. Reformationen medførte et brud med den katolske kirke og dannelsen af en ny protestantisk kirke, der byggede på den tyske reformator Marin Luthers teologi.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu