Produktudvikling | Teknologi | 10 i karakter

Problemformulering
Problemstilling
I dag falder antallet af medarbejdere i ældreplejen, og der mærkes tydeligt, at manglen på tid er noget, som svækker de svageste af landets borgere

hvor dårlig hygiejne bl.a. er en af de største konsekvenser til livskvaliteten hos ældre falder. Rapporten fokuserer derfor på, hvordan man kan fremme en af de største faktorer til at forbedre sundheden for de ældre

der samtidig kan forøge det sociale liv og fremme trivslen, således blot ved at hygiejnen forbedres ved effektive metoder og teknologi.

Problemformulering
Hvordan kan man effektivisere plejernes tid således hygiejnen blandt ældre forbedres, selvom at antallet af arbejdere i branchen falder?

Indledning
Danskerne bliver i dag ældre og ældre, og med det medføres der store økonomiske problemstillinger i Danmark. Ifølge Danmarks statistik vil hver tiende være fyldt 80 i 20531

og dette er et stigende problem idet, at der er færre, som skal tage sig af flere, men det stiller også store krav til samfundet, at så mange i fremtiden vil have brug for ekstra pleje og støtte.

Der er derfor behov for nye innovative metoder for at tage sig af de ældre og indrette samt effektivisere den tid, der er behov for

så de ældre og svageste i samfundet får den bedst mulige sidste tid. Samfundet skal derfor bidrage med udvikling og sikre en bedre sammenhæng mellem de sundhedsfaglige indsatser.

Indholdsfortegnelse
Indledning 3
Udvælgelse af nøgleproblemet 3
- Begrundelse: 3
- Årsager 3
- Dokumentation for valg af nøgleproblem 3
Problemtræ 4
Problemstilling 4
Problemformulering 4
Omvendt brainstorm 5
- Negative ideer 5
- Positive ideer 5
Associationsteknik - ordkæde 6
- Startord 6
- Ordkæde 6
Opsamling 7
Udvalgskriterier 7
Scorecard 7
Udvalg 7
Målgruppe 8
Struktureret interview skema 8
Interviewets hovedpunkter + svar 9
Krav til produktet 10
- Generelle krav 10
- Testning af kravene: 10
Skitser og forklaringer 11
- Skitse 1 11
- Skitse 2 11
- Skitse 3 12
Beskrivelse og begrundelse af endelige produkt 12
- Skitse med mål 13
Den praktiske gøre 13
- CE-mærkning 13
- Censoren og IoT 14
- GDPR 14
Konklusion: 14
Gruppearbejdet 15

Uddrag
Vores produkt skal hovedsageligt benyttes af de ældre forbrugere som hjælpemiddel til bleskiftet. Dog henvender vi os kun til plejerne, da de skal finde produktet brugbart ved information om påmindelse af bleskift.

Plejerne kontaktes vha. et interview, hvor vi via telefon stiller de mest relevante spørgsmål med henblik på at svare på vores problemstilling.

---

o ”Der er ikke nok kvalificeret personale, primært i ledelsen. Der er dårlig omtale fra medierne, travlt, og for mange beboere pr. plejer og derfor ikke nok tid til at vise omsorg for borgerne

o Der er underskud af tid pga. arbejdsmiljøet, der gør at man ikke kan nå/har overskud til at vise tilstrækkelig omsorg.

Man kan f.eks. ikke nå at sidde at holde ”Hr./fru Jensen” i hånden og sørge for de har en god dag, når man skal vaske gulv, lave mad, skifte ble, sørge for at beboere med demens ikke kommer til skade og sørge for at tømme skraldespande på en gang.

o Man er stort set bagud fra man møder ind, fordi vagten før heller ikke har haft nok tid til at lave alle opgaverne.

o Der er ikke direkte sat tid af til den enkelte opgave, men der er for mange forskellige opgaver til meget lidt personale.”

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu