Pris og prissttrategi | Opgave

Indholdsfortegnelse
Pris og prissttrategi
- Prisstrategi
- Forbrugerne

Forskellige prisstrategier:
• Break-even:
• Profitmaksimering:
• Maksimering af markedsandel:
• Pris-/kvalitetsføreskab:

Prisfastsættelsesmetoder:
- 2 overordnede principper for prisfastsættelen:
- Markedsbaseret prisfastsættelse:
- Omkostningsbaseret prisfastsættelse:
- Ræferencebestemt pris:
- Psykologisk pris:
- Lokkepris:

Distribution (place)
- Distributionskanaler:
1. Hvilke overvejelser kan ligge bag valget af denne distributionsform?
2. Vurder fordele og ulemper ved denne form for distribution.
3. Vurder fordele og ulemper ved at kombinere gårdsalget med distribution gennem den øvrige dagligvarehandel.

Uddrag
Prisstrategi - Virksomheden fastsætter prisniveauet på det enkelte produkt og på virksomhedens samlede produktsortiment.

Forbrugerne- Vurdere prisniveauet i forhold til den oplevede værdi af produktet/oplevelsen.

Sammenhængen mellem pris og værdi for forbrugeren kan vises i et positioneringskort (perceptual map)

Valg af prisniveau påvirker virksomhedens image, da virksomhed og mærke positioneres vha. prisstrategien sammenholdt med evnen til at dække forbrugernes behov (oplevet værdi).

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu