Politi Ideologi & Demokrati | Samfundsfag | 10 i Karakter

Indledning
Der er flere forskellige faktorer der har betydning for dannelsen af politiske holdninger hos det enkelte individ. I det traditionelle samfund overtog de unge generelt deres forældres værdier og deres politiske holdninger.

Men nu i det senmoderne samfund er der sket en tydelig ændring i vælgernes adfærden og partiernes adfærd i det hele taget.

Denne ændring kan man tydeligt se på måden, hvorpå stemmernes afgives, og hører under vælgernes udvikling, f.eks. et skift fra class til issue voting og fra værdipolitik til fordelingspolitik.

Indholdsfortegnelse
1. Indledning:

2. Problemformulering:

3. Undersøgelse
3.1. Redegørelsesniveau - hvad?
- Redegøre for vælgernes adfærds udvikling og dens betydning i det senmoderne samfund?
- Kernevælger, Marginalvælger, class voting og issue voting:
- Classvoting:
- Issue voting:
- Bilag 5:

3.2. Undersøgelsesniveau - nærmere undersøgelse af emnet (hvordan/hvorfor?)
- Inddrag Downs og Strøms teorier om partiadfærd?
- Downs teori:
- Strøms:
- Vote-seeking:
- Office-seeking:
- Policy-seeking:
- Bilag 3 og 4:

3.3. Diskussion/vurdering - emnets værdier, kritisk vurdering og diskussion.
- Negative:
- Positive:

3.4. Konklusion: Her sikrer man, at man har svaret på den overordnede problemformulering. Man summerer op på ens resultater. \

3.5 Perspektivering - emnets relation til andre, større sammenhænge
- Anvendte materialer:
- Selvvalgte materiale:
- Bilag:

Uddrag
Inddrag Downs og Strøms teorier om partiadfærd?
Ifølge Downs teori Partiadfærd kan forklares med medianvælgerteorien, hvor politikkerne kun går op i stemmemaksimering og det fører til magt.

Downs teori: Modellen viser en sammenhæng mellem partier og vælgere (stemmemaksimering og nyttemaksimering). Partierne søger at maksimere deres stemmetal, fordi med flertal følger magt, penge og prestige.

Partierne søger imod midte, så tæt på medianvælgeren, fordi de fleste stemmer befinder sig der. Vælgerne er rationelle samt at befolknings holdninger fordeler sig på en konflikt og har et toppunkt. Bilag 1 og 2 (SU ).

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu