Indholdsfortegnelse
1. Pengepolitik
Typer Pengepolitik
- Stram – rentestigning eller begrænsning af kreditmuligheder
- Figur 12.1 Stram pengepolitik
- Lempelig

2. Pengepolitiske instrumenter
- Den lange rente
- Den korte rente
- Aktuelle pengepolitiske instrumenter
- Den korte rente
- Interbankmarkedet
- Pengepolitiske instrumenter på interbankmarkedet:
- Figur 12.5 De pengepolitiske instrumenter
- Udlånsrenten
- Indskudsbevisrenten

3. Pengepolitikken i Danmark
- Figur 12.6 Renteudviklingen i Danmark og i udlandet, 1990-2019
- Renteudviklingen 16. nov. 2020
- Kapitalbevægelser og ERM-II
- ”Skygge EURO-landenes pengepolitik”¤
- Påvirkning af den indenlandske efterspørgsel
- Figur 12.7 Nationalbankens indgreb over for en stærk euro
- Tabel 12.1 Nationalbankens og ECB's udlånsrenter, 2011-2018, pct.

4. Pengepolitik og EU – ECB
- Figur 12.9 De besluttende organer i ESCB (pr. februar 2010)
- Målsætning ECB
- Kritik af målsætning
- Instrumenter
- ”Den stående indlånsfacilitet” - Foliokonto
- Primære markedsoperationer.
- Minimumsbudrente (refi-renten) - vigtigste pengepolitiske instrument: Den korte rente
- Marginale udlånsfacilitet
- Problemer med fælles pengepolitik
- Kræver ensartet konjunkturforløb i alle eurolande
- Konflikt med national finanspolitik
- Taylor-reglen
- Matematisk formel
- EU's bankunion (2014)
- Bankunionen består af to elementer:
- Årsag

Uddrag
1. Pengepolitik
Nationalbankens styring af, rente og kreditmuligheder med henblik på at påvirke den samlede efterspørgsel og/eller påvirke kapitalbevægelser (valuta) ind og ud af landet

Typer Pengepolitik
Stram – rentestigning eller begrænsning af kreditmuligheder
• Dæmper efterspørgslen
• Styrker DKK
• Styrker valutareserven
• Fremmer låntagning (kapitalimport) til finansiering af et evt. BBLP-underskud