ECB og Pengepolitik | International økonomi | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
1. Gør kort rede for ECBs målsætning for pengepolitikken, og de pengepolitiske instrumenter den har til rådighed for at opnå sine mål.

2. Gå ind på OECD´s hjemmeside.
- Procentvis ændring i arbejdsløshed, national definition
- Kilde: OECD Economic Outlook 106 database
- Procentvis ændring i BNP
- Kilde: OECD Economic Outlook 106 database
- Procentvise ændring i inflation
- Kilde: OECD Economic Outlook 106 database

Uddrag
Pengepolitik omfatter at centralbanken har med et henblik på valutabevægelser ind og ud af landet og samlede efterspørgsel styres vha. af kreditmuligheder og rente.

Det vil altså sige at centralbanken går ind og regulerer den samfundsøkonomiske aktivitet gennem ændringer i pengemængden og renteændringer, og i Danmark er det således Nationalbanken som gør dette, og Nationalbanken som står for pengepolitikken.

Derudover er der pengepolitikken i EU, som er præget af de 19 eurolande med fællesvaluta, euroen, hvorimod der er 9 resterende udelande, som i stedet lader deres valuta flyde.

---

I forhold den økonomiske situation, vil eurozonens procentvise ændring i arbejdsløshed ifølge OECD, være faldende i årene 2018-2021.

Den er faldet fra 8,2 % i 2018 til 7,6 % i 2019, og derefter regner OECD at arbejdsløsheden vil falde til 7,5 % i 2020 og til sidst til 7,4 % i 2021.

For at opnå en optimal arbejdsløshed skulle den gerne ligge omkring 3-4 %. Dog er der stor forskel på landene i eurozonen, og derfor er det en faktor der spiller ind, hvorfor den ligger en smule højere end man helst vil have.

Hvis man kigger på to meget forskellige lande, men som begge er en del af eurozonen, kunne det være Tyskland og Grækenland.

Tyskland har en lav og tilfredsstillende arbejdsløshed, hvorimod Grækenland har en ekstrem høj arbejdsløshed på 19,3 % i 2018. Denne forskel gør, at eurozonen er især udfordret på dette parametre.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu