Ondskabens mange udfoldelser

Indledning
I denne opgave foretages der en analyse og fortolkning af novellen ”William”, som er udgivet i 1997 som en del af novellesamlingen ”Radiator”. Forfatteren bag denne socialsurrealistiske novellesamling er Jan Sonnergaard. Gennem sine noveller, herunder William, stiller Sonnergaard spørgsmålstegn til myten om det frie, lykkelige liv, der af leves af samtidens ungdom.

I stedet fremhæves der i novellen melankolske emner som mørk realisme, ensomhed og ondskab i flere faconer.

I denne opgave lægges fokus på disse gennemgående emner samt Sonnergaards sproglige virke i novellen. Derudover fokuseres der på de psykologiske samspil og forhold mellem novellens hovedpersoner samt reaktionsmønstre. Hertil analyseres ondskabens mange måder at udspille sig på.

Uddrag
Novellen William starter i en medias res, da handlingen indtræffer midt i historien. Herefter udspiller novellen sig kronologisk frem, dog med afbrydelser af flashbacks, eksempelvis da den lille mand fortæller sin historie.

Grundet disse brud i handlingen opsættes en rammekomposition, da den nutidige situation, som kæresteparret og den lille mand befinder sig i, skaber en ramme om den situation, flashbacket udspiller sig i.

Der kan dog argumenteres for, at første del af novellen, side 9 og 10, egentlig er tiltænkt sin placering i forlængelse af novellens slutning.

Dette begrundes med, at novellen åbnes med en undskyldning: ”Ulla klemte min hånd, så op på mig og sagde: - Det må du søreme undskylde” (s.9).

Indholdsmæssigt vil dette give god mening, da jeg’ets information om Ulla’s fuldskab: ”(..)hun har fået lidt for meget at drikke” (s.9) og provokation kan sammenholdes med Ulla’s reaktion på situationen med William.

Hertil svarer jegfortælleren, at han tilgiver Ulla for alt. Denne tilgivelse kan på samme måde sammenkobles med Ulla’s undskyldning omhandlende situationen med William. Derudover fortæller jeg’et således: ”Vi gik langsomt ud i vores by, midt om natten” (s.9). Dette understøtter, at novellens start er en forlængelse af novellens slutning.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her