Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark | Opgave

Indledning
I denne opgave forsøger vi at besvare spørgsmål 1, 2 og 3 angående østeuropæisk arbejdskraft i Danmark.

Vi inddrager tabeller fra bogen, samt tabeller og info fra hjemmesider, som vi har henvist til i fodnoter.

Udvidelsen i EU har medført en stigning i indvandring fra central- og østeuropæiske lande, som har sine fordele og ulemper.

Disse vil vi diskutere gennem opgaven, og slutteligt komme på et bud omkring, hvordan udviklingen fremadrettet vil se ud, samt konkludere om dette billigere alternativ kan betale sig på længere sigt.

Indholdsfortegnelse
Indledning
Foretag ud fra tabel og figurer en analyse af den østeuropæiske arbejdskrafts rolle på det danske arbejdsmarked.
Diskuter fordele og ulemper ved indstrømningen af den østeuropæiske arbejdskraft.
Hvordan vil tilstrømningen af østeuropæiske arbejdskraft udvikle sig de kommende år efter din vurdering?
Konklusion
Bibliografi

Uddrag
Østeuropæerne har typisk manuelt arbejde - dvs. rengøring, industri, landbrug, håndværkspræget arbejde mm.

Det har både sine fordele og ulemper. Som nævnt i det forrige afsnit, vil tilstrømningen af østeuropæiske indvandrer ikke nødvendigvis tage jobbet fra danskerne

men derimod forhindre, at der bliver investeret i robotter og maskiner, som på længere sigt vil taget arbejdet fra flere danskere.

Da østeuropæere får mindre i løn end danskere, vil lønomkostningerne for virksomhederne også blive lavere

hvilket alt andet lige forbedrer virksomhedernes konkurrenceevne. Det lavere lønniveau vil derfor også skabe en forbedret konkurrenceevne i Danmark.

Dog betyder det lavere lønniveau også, at danskerne ikke kan sætte for høje lønkrav indenfor disse brancher, da virksomhederne dermed vil ty til billigere arbejdskraft.

Dog beskæftiger nogle indvandrer også jobs, som ligger uden for disse brancher. Disse kunne lige så vel være taget af en dansker.

Dette sker bl.a. hvis østeuropæerne bliver tilbudt uddannelser eller kurser, som fremmer deres potentiale indenfor brancherne -

dette vil på længere sigt være mere gavnligt for Danmark at tilbyde en dansker, da østeuropæerne oftest kun er her, mens de har et arbejde.

Med det menes der, at mange østeuropæere kommer herop, for at få arbejde og tjene penge, så de kan forsørge familien derhjemme.

I nogle tilfælde, sender de en stor del af pengene tilbage til deres familier, og bruger derfor færre penge på forbrug i Danmark, da deres primære formål er at forsøge sin familie.

Således vil Danmark i denne sammenhæng ikke vækste så meget, som hvis familien boede her permanent.

Det vil på den anden side være en fordel for det danske arbejdsmarked, hvis østeuropæerne er faglærte, inden de ansøger om arbejde i Danmark.

Dette vil kunne udfylde en mangel på det danske arbejdsmarked, hvorimod ufaglærte vil medføre, at nogle danskere bliver arbejdsløse, da der i forvejen er en relativ stor mængde ufaglærte i Danmark.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu