Indholdsfortegnelse
Bryggeribranchen i Danmark Opgave 1 Karakteriser det danske ølmarked. Inddrag bilag 1, 2 (video) og 3 samt figurerne i bilag 13, 14 og 15. Besvarelsen må maksimalt fylde 2400 anslag inklusiv mellemrum.

Opgave 2 Analyser 2-3 relevante faktorer i omverdenen, der påvirker virksomhederne på det danske marked for øl.

Opgave 3 Analyser bryggeribranchens anvendelse af produktparameteren.

Uddrag
Det danske ølmarked har i 2017 udviklet sig med 30 danske bryggerier, de udgør tilsammen 197 bryggerier. Hvis man sammenligner tallene fra 2016 og 2017 blev der udviklet 14 færre bryggerier i 2016.

Der blev i alt produceret 1622 nye øl på markedet i år 2017, og i det efterfølgende år blev der sat en rekord på 1825 nye lancerede øl.

Ud fra tallene kan vi se at der er en tendens til at forbrugerne efterspørger flere og flere øl. Bryggerierne blev etableret på små øer og i landsbyer hvor det lokale hjælper til, både med arbejdskraft men også med økonomien.

Markedslederne er Carlsberg og Royal Unibrew, da det er dem som leverer flest øl årligt. Carlsberg og Royal Unibrew fokuserer på kvalitet frem for kvantitet og det gør at de får en stigende efterspørgsel på deres specialøl.

ifølge kilderne tyder det også på at flere og flere efterspørger alkoholfri- og tyndere øl. Det kan man nemlig se på den gennemsnitlige stigning af alkoholprocenten i producerede øl.

Den gennemsnitlige alkoholprocent i år 2013 er på 6,94%, hvor den 5 år efter var faldet til 6,28%. Man er også begyndt at se flere og flere steder hvor den har specialøl på hylderne i supermarkederne.

Fra 2012 til 2017 steg markedsandelen for specialøl fra 5% til 10%. Kim Fuglsang nævnte også, at det er meget svært at få hyldeplads i supermarkeder

hvilket også kan indikere, at specialøl vokser markant. Vi har også set, at store virksomheder som Carlsberg leverer nye specialøl under et andet mærke.

Carlsbergs mærke Crafted By leverer skræddersyede øl til private og virksomheder. Sammenlignet med industriel øl investerer de to største virksomheder, Carlsberg og Royal Unibrew, stort for at øge specialøl.

Derfor ønsker de, at øl skal nydes og indeholder kvalitet frem for drukkenskab og mængde. Hvis vi ser på markedsandelen efter øltype, er Pilsner klart den øl med det højeste salg.

Pilsners markedsandel er 59%. Så er der 20% classic/stock/block. I bunden ser vi den førnævnte alkoholfrie øl, som kun har en markedsandel på 2%.

Men hvis vi ser på markedsandelen mellem de to selskaber, topper Carlsberg Denmark A/S listen med 58,8%, efterfulgt af Royal Unibrew A/S med 22,4%, og Coop Danmark A/S med 6,7%. Andre virksomheder tegnede sig for 8,7%.

Hvad angår markedsandele for forskellige mærker, ser det ikke ud til at afvige meget. Tuborg og Carlsberg

begge under Carlsberg Danmark A/S, har den største andel med 36,6%, efterfulgt af Royal med 10,6%. Vi ser også en stor andel af andre mærker, der tegner sig for 16% af markedet.