Indholdsfortegnelse
Formål
Forsøgsbeskrivelse
- Apparatur
- Fremgangsmåde
Teoriafsnit
Måldata
Beregninger / Grafer
Fejlkilder / Måleusikkerhed
Konklusion
Fysik Rapport om øjets opløsning
Formål
Forsøgsbeskrivelse
- Apparatur
- Fremgangsmåde
Teoriafsnit
Måldata
Beregninger / Grafer
Fejlkilder / Måleusikkerhed\
Konklusion

Uddrag
Formål
Formålet i forsøg skal du bestemme bredden på øjets blinde plet. Hvis en genstand er placeret, så billedet på nethindenbliver dannet i øjets blinde plet,vil genstanden ikke være synlig.

På figuren ses et rødt rektangel der afbilledes i venstre øjes blinde plet. Øjets tværsnit er set oppe fra. Dahøjre øjes blindeplet ligger til venstre, vil højre øje kunne serektanglet.

Forsøgsbeskrivelse

Apparatur
Du skal kunne måle afstandenfra din skærm til dit øje. Så du får brug for et målebånd/tommestok. Som alternativ kan du bruge en snor og en lineal.

Fremgangsmåde
1. Åbn hjemmesiden:https://bnotes.dk/apps/fys/Eye/blindspot.html

2. Brug piletasterne til at flytte det røde kvadrat, så det ligger ca. 10 cm til venstre for krydset.Op/ned pilene flytterkvadratethurtigere endhøjre/venstre pilene.

3. Luk dit højre øje, og fokuser med venstre øje på krydset. Flyt dit hoved hen mod skærmenindtil det røde kvadrat forsvinder.(typiski enafstand på 20-40 cm )

---

En blind plet er et sted på nethinden, hvor nervecellerne i øjet samles og nedbrydes øje. Dette sted er på venstre side af højre øje og på højre side af venstre øje. Siden øjnene er konstrueret

Nerver er placeret over sensoriske celler, de kan ikke opfatte, hvor alle nerverne samles (også Dels fordi der ikke er sensoriske celler, nerver og blodkar strømmer ud af øjnene.