Varmefylde | Rapport Fysik

Indholdsfortegnelse
• Formål
• Teori
• Forsøg
• Data
• Databehandling
- Minimum, varmefylde (0,490 kg):
- Maksimum, varmefylde (1,545 kg):
- Mellem 1, varmefylde (0,732 kg):
- Mellem 2, varmefylde (1,111 kg):

• Resultater
• Perspektivering
• Konklusion

Uddrag
• Formål
Vi skal bestemme varmefylden for vand

• Teori
For at bestemme varmefylden for vand, må vi lave et forsøg, hvor en afmålt mængde vand får tilført noget termisk energi, og hvor vi kan holde regnskab med energi- og temperaturændring.

For opvarmning gælder følgende sammenhæng:
E_tilført=m_vand∙c_vand∙ΔT_vand (1)

Hvor Etilført er den tilførte termiske energi, mvand er vandets masse, cvand er varmefylden for vand og ∆Tvand er vandets temperaturændring, som igen er ∆Tvand = Tslut − Tbegynd.

Nå vi laver forsøget, hvor vi vil opvarme vandet i en elkedel, vil vi hellere måle udviklingen i opvarmningen, dvs. vi vil måle flere temperaturer undervejs. Derfor ganger ud i formlen og vi får:

E_tilført= m_vand• c_vand • T - m_vand• c_vand • T_0 (2)

hvor T er den aktuelle temperatur, og T0 er begyndelsestemperaturen, dvs. når stopuret startes.

Vi kan se, at ligning (2) består af to variable, T og E. De øvrige størrelser er konstanter hvor m skal måles, og c er den vi skal bestemme.

Vi kan også se, at der er en lineær sammenhæng, dvs. hvis E = f(x) så er x = T. Vi skal derfor lave en graf med T på x−aksen og E på y−aksen.

Hældningen på den rette linje må være mc, og siden vi måler m og får linjens hældning ved regression, kan vi bestemme c, som netop er varmefylden for vand.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu