Indholdsfortegnelse
Formål:
Teori
- Eukaryote celler:
- Prokaryote celler:
- Hvad er en celle?
- Eukaryoter og prokaryoter:
- Cellers opbygning
- Eukaryote opbygning:
- Prokaryote opbygning:
Materialer
- Vandpest:
- Gærceller:
- Mundhuleskrab:
Fremgangsmåde
- Forsøg 1 - Vandpest
- Forsøg 2 - Gærceller
- Forsøg 3 - Mundhuleskrab
Resultater Resultatbehandling
- Vandpest:
- Gærceller:
- Mundhuleskrab:
Diskussion
- Hvad er størrelsesforholdet mellem de humane celler og plantecellerne?
- Hvorfor har dyreceller ingen cellevæg?
- Hvad er størrelsesforholdet mellem de humane celler og bakteriecellerne?
- Hvor kommer bakterierne i menneskets mundhule fra?
- Hvilke fordele og ulemper kan mennesket have af bakterier i mundhulen?
- Hvad er forskellen på en prokaryot og en eukaryot celle?
- Hvilken tror du er udviklet først?
- Ville det være en fordel for en bakteriecelle at være større?
Konklusion
Kilder:

Uddrag
Formål:
Formålet med dette forsøg er at iagttage og sammenligne udseendet og opbygningen af dyre-, plante-, svampe- og bakterieceller

---

Hvad er en celle?
Celler er grundlaget for liv. Ingen celler, intet liv.

En celle er en mikroskopisk enhed som sammensat med andre celler, danner organismer som kan blive til liv som vi kender. Der findes utrolig mange forskellige celler, alle med hver sin funktion.

Vi inddeler derfor celler i overkategorierne eukaryote celler og prokaryote celler. Rent evolutionsmæssigt kom de prokaryote celle først

for ca. 3,5 mia. år siden (kilde 1). De udviklede sig over de næste 1.5 mia. år, og skabte en ny type af celler, nemlig de eukaryote med cellekerner.

Eukaryoter og prokaryoter:
Vi inddeler celler i to hovedkategorier eukaryoter og prokaryoter.

En eukaryote celle er dyreceller, planteceller og svampeceller. En eukaryote celle har altid en cellekerne, hvori arvematerialet befinder sig.

Arvematerialet styrer cellens funktion. Når cellerne ikke er i gang med at dele sig, ligger arvematerialet i lange usynlige tråde i kernen, som kaldes kromosomer.

Prokaryote celler kaldes for bakterieceller og er 10-100 gange mindre end de eukaryote celler. Derved er en prokaryote celle også mere simpelt opbygget.

Det som kendetegner en prokaryot celle er, at den ikke har nogen cellekerne, nogen mitokondrier eller andre organeller. Prokaryote celler er encellede og lever hovedsageligt ligeledes som encellede.