Mikroskopi af dyre-, plante- og bakterieceller | Biologirapport

Indholdsfortegnelse
Forsøgets formål:
Teori:
Hypotese:
Materialeliste:
Fremgangsmåde:
- Mikroskopi af mundhuleskrab, dette er en dyrecelle.
Resultater:
Mikroskopi af plantecelle
Resultater:
Diskussion:
1. Hvad er størrelsesforholdet imellem humane celler og planteceller?
2. Hvorfor har dyreceller ingen cellevæg?
3. Hvad er størrelsesforholdet mellem de humane celler og bakteriecellerne?
4. Hvor kommer bakterierne i menneskets mundhule fra?
5. Hvilke fordele og ulemper kan mennesket have af bakterier i mundhulen?
6. Hvad er forskellen på en prokaryot og en eukaryot celle?
7. Hvilken tror du er udviklet først?
8. Ville det være en fordel for en bakteriecelle at være større?
Konklusion:

Uddrag
Forsøgets formål:
Formålet er at observere forskellige slags celler, identificere forskellige dele i cellen, og lære at betjene et lysmikroskop.

Teori:
Lysmikroskopet virker på følgende måde, et præparat lægges på objektbordet og belyses nedefra af mikroskopets lyskilde.

For at se præparatet for størres kigger man gennem okularet og et af de tre objektiver. Mikroskopets skarphed justeres via en grov skrue og en finskrue.

Plantecelle: Plantecellen minder i høj grad om dyrecellen, dog indeholder plantecellen nogle særlige organeller, så som plastiderne grønkorn der sørger for fotosyntesen i planter.

Pantecellen har også en stor vakuole i modsætning til dyrecellen, og er omgivet af en cellevæg. Vi forventer at kunne se både væg og grønkort under mikroskopet.

Dyrecellen beskytter sit indre miljø mod omverdenen med en cellemembran, i modsætning til planteceller har de ikke nogen cellevæg. De laver energi i mitokondrier, deres respirationsproces kan beskrives:

C6H12O6 + O2 → CO2 + H2O.
ADP + P = ATP

ATP er et proteinstof som gør at cellen har energi at bruge. I cellens kerne ligger Kromatin, her er det beskyttet mod UV-lys og afgrænset fra cellens cytoplasma.

Vi forventer at kunne se noget som minder om de modeller vi har set i biologibogen. Det vil ikke være muligt for os at se det hele, men vi skulle gerne kunne se forskel på plante- og dyreceller.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu