Indholdsfortegnelse
Det 11. århundrede
Det 12. århundrede
Det 13. århundrede
Det 14. århundrede
Det 15. århundrede
Det 16. århundrede

Uddrag
Det 11. århundrede
• 1050-1125 De danske landsbyer finder blivende sted.
• 1053 Svend Eriksen mødes med den tyske kejser, Henrik 3.
• 1054 Det store skisma: brud mellem paven og patriarken af Konstantinopel
• 1060 Organisering af den danske kirke. Dansk mønt får monopol i landet.
• 1069 Det sidste vikingetogt
• 1086 Mordet på Knud den Hellige

Det 12. århundrede
• 1103 Ærkebispedømmet i Lund oprettes; Erik Ejegod dør på pilgrimsrejse
• 1115 Knud Lavard hertug af Slesvig
• 1120 Ælnoth skriver Knud den Helliges levned
• 1122 Inverstiturstriden afsluttet: konkordatet i Worms
• 1127 Knud Lavard ”knes” (konge) over abodritterne
• 1131 Knud Lavard dræbes ved Haraldsted