Indholdsfortegnelse
Middelalderen
Romantikken
Postmodernisme

Uddrag
Middelalderen var en periode som strakte sig over Danmark fra år 1050 til 1536. Det var en periode med masser af konflikter ¬– borgerkrig, kongemord og religiøse konflikter.

Udfaldet af disse konflikter fik en stor indflydelse på eftertiden, og har også haft en betydning for Danmark i dag. Under middelalderen trådte lovgivningen frem, før i tiden havde de danske konger ikke nogen lovgivende magt.

Men det ændrede sig i 1241, hvor den danske konge, Valdemar Sejr for første gang indførte en nedskrevet lov i Danmark. Det skete med Jyske Lov, en lovbog som gjaldt for Jylland, Fyn og øerne.

Der var også forskellige tidsperioder i middelalderen, såsom Den tidlige middelalder, som varede fra år 1050 til 1350, hvor kongemagten og den kristne kirke arbejdede sammen, om at styrke staten.

Det var en evig kamp, om, at opnå mest magt og rigdom, som også ledte til borgerkrig. Ligesom i år 1131-1157, hvor Danmark oplevede en masse borgerkrig, hvor magtfulde mænd kæmpede om kongemagten, men Da Valdemar den Store erobrede kongemagten i år 1157, startede der en mere rolig periode.

Udover den tidlige middelalder, var der er også Højmiddelalderen, som karakteriseredes først og fremmest af vækst indenfor handel, tek¬no¬lo¬gi, kunst, filosofi og na¬tur¬lig¬vis indbyggertallet.

Sam¬fun¬det og øk¬on¬om¬ie¬n kom under et al¬vor¬ligt pres, og det var be¬gyn¬del¬sen til flere kriser.

I middelalderen var Menneskesyn også anderledes end i dag. I middelalderen troede folk, at jorden var i centrum, så kom solen og månen, de 8 planeter og hvor stjernerne kom til sidst. Derudover troede man, at mennesket kun skulle arbejde hele livet og tilbede gud og ikke andet.

Under den tid mente Paven, at mennesket var ubrugelige og syndige, han mente også, at de kun havde ondt i sig, og det var noget som folk i middelalderen troede på. Noget som minder om menneskesyn var samfundssyn, hvor der blev skabt forskellige samfundsklasser.

Den gejstlige struktur som bestod af lægfolk, som lå i den klasse 0, helt op til paven som lå i klasse 6, og den verdslige struktur, der bestod af tiggere, som lå nederst i samfundet, til kirken som lå højst. Plus havde kirken også en stor betydning for kunsten.

---

Romantikken var en som periode, som begyndte i starten af 1800-tallet til 1871, hvor så det moderne gennembrud startede. Romantikken er en betegnelse for en række strømninger, inden for kunst og litteratur.

Der findes mange kunstneriske strømninger i denne periode. Strømning er en ny retning eller bevægelse, inden for samfundsliv, politik eller kunst.

Romantikken fjernede fokussen på de nationale katastrofer, landet havde været udsat for. I år 1807 mistede Danmark sin flåde til England ved Københavns Bombardement, samt i år 1813 gik staten bankerot.

Blikket skulle rettes indad på det indre liv, de nationale rigdomme, naturen og ikke mindst den historiske fortid.

Nogle af de forskellige strømninger, der tilhører romantikken, er for eksempel: National Romantikken, som var troen på nationen som et samlet folk under samme kultur, sprog og værdier.

Kærlighed til sit fædreland og tanken om "en stor familie." Her blev der malet malerier, og digtet sange, som udtrykte kærlighed til fædrelandet.

Fx sangen "I Danmark er jeg født" - af H. C. Andersen 1850. En anden strømning indenfor romantikken, var Birdemejer. Biedermeierkulturen er en bestemt strømning indenfor universalromantikken, der skildrer og fokuserer på den hjemlige idyl.

Det gode og positive i verdenen fremhæves, og alt negativt udelades. Biedermeierkulturen var modsvar på krigsforskyldte krisetid, og var en dyrkelse af de borgerlige værdier, som f.eks. familien, modsat romantikkens dyrkelse af naturen, tro og det åndelige.