Alle litterære perioder | Noter Dansk | 17 Sider

Indholdsfortegnelse
Middelalderen

Renæssancen

Barokken

Uddrag
1. 500-1050: Den tidlige middelalder. Denne tid er præget af store folkevandringer, blandingskulturer, etableringen af klostre osv. I denne periode havde vi vikingetid i Skandinavien.

2. 1050-1300: Højmiddelalderen. I denne periode blev Danmark kristen, og riget blev samlet under én konge. Desuden omdannedes Danmark til et feudalt landbrugssamfund.

---

1. Italienske ung-renæssance (1300-1500) Gennembrud i kunst og arkitektur (vender tilbage til klassiske stilidealer) Firenze, Milano og Pavestaten

2. Den europæiske Høj- renæssance (1500-1650) Nordeuropa – Reformation! Naturvidenskab, litteratur og kunst igennem mennesket.

---

I Danmark har barokken sin storhedstid fra 1650-1720.
Barokken afgrænses af renæssancen på den ene side og klassicismen på den anden side.

De omgrænsede perioder dyrker begge klarheden, det enkle og harmoniske – det menneskelige og naturlige.
Barok er et skældsord, da kunstnere og kritikere senere (i 1800-tallet) har set meget ned på denne periode.

Barokken opstår i kølvandet på reformationen og i overgangen fra middelalderens feudale samfund til det merkantile enevældesystem.

Barokken opstår under modreformationen som en arkitektoniske stil, der skal demonstrere den katolske kirkes magt.

---

 Deisme: Gud har skabt verden, blander sig ikke – troen på viden (ligesom i renæssancen) Gud har skabt naturen, men naturen bestemmer. Valg træffes ud fra egne behov, uden at sætte det i relation til Gud. Fornuften styrer.

 Pietisme: Brorson – repræsentant for pietismen! Personlige gudsforhold (på sin vis katolicisme). Følelserne giver adgang til sand tro. Breder sig fra Tyskland, højborg i Vestjylland og Ribe.

Kong Chr. VI var pietist og indførte love om at man ikke måtte gå i teater. Tvungen kirkegang: modreaktion mod rationalismen og deismen. Forgængeren for Indre mission.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu