Indholdsfortegnelse
• Sammensatte navneord ----------------------- Side 2
• Artikler ------------------------------------------------- Side 3
• Verber -------------------------------------------------- Side 3
• Adjektiver --------------------------------------------- Side 5
• Adverbier ----------------------------------------------- Side 5
• Præposition ----------------------------------------------- Side 6
• Pronominer ---------------------------------------------- Side 6
• Numeralier -------------------------------------------- Side 7
• Interjektioner -------------------------------------------- Side 7
• Konjunktioner ---------------------------------------- Side 7
• Hoved – og ledsætninger ---------------------------------- Side 7
• Morfemer --------------------------------------------------- Side 8
• Syntaks ---------------------------------------------------- Side 9
• Analysepil ---------------------------------------------- Side 9

Uddrag
Intetkøn - et
Fælleskøn - en

• Sammensatte substantiver består af to rodmorfemer, fx lomme - lygte
Der er fx stor forskel på tyve knægte - tyveknægte
https://www.studieportalen.dk/bedredansk/navneordsfejl/sammensatte-navneord-et-eller-to-ord

Bøjer sammensatte navneord på 3 måder:
Direkte – intet bindebogstav, fx bordben
Med E – fx stoleben
Med S – fx arbejdsplads

• Ender første ord på en vokal skal der ingen endelse på, fx havebord
• Ender første ord på en konsonant skal der enten E eller S på, fx åbningstider

• Et ord sættes næsten altid sammen med samme bindebogstav, fx folketing, folkesamling, folkemængde

Tryk på første ord = sammensat
Tryk på begge eller sidste ord = forblive 2 ord
Bindebogstaver:
Ofte sættes ordene direkte sammen, fx have - bord.
Andre gange er der dog brug for et bindebogstav, fx - e (stoleben) - s (arbejdsplads)
• Bindebogstavet har ingen betydning, og er derfor ikke noget morfem

ARTIKLER:
En eller et --- + substantiv
(artikler placeres altid i en sætning, som indeholder et substantiv)

VERBER:
Verber:
• En handling (løbe)
• En forandring (vokse)
• En tilstand (sove)
Verbet er kaldet et verballed i en sætning - der er altid et verbum i en sætning.
(noget man gør/noget med bevægelse)
• Kan sætte at eller jeg foran
• Eneste ordklasse der bøjes i tempus, tid – nutid, datid osv., da det beskriver handling