Matematik opgave | december 2016

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
a) Bestem medianen og bestem hvor stor en andel af de danske mænd, der højst er 30 år, når de bliver gift første gang. Bilag 1 kan benyttes.

Opgave 2
a) Bestem den afsatte mængde (i stk.) ved en pris på 100 kr.

Opgave 3
a) Forklar betydningen af tallene 160 og 1,015 i modellen.

Opgave 4
a) Gør rede for, hvilken graf, der hører til henholdsvis f,g og h .

Opgave 5
a) Bestem f og undersøg, om y=2x+3 er en tangent i x=1

Opgave 6
a) Ligningen √(4x2 + 9)=5 er løst nedenfor.

Opgave 7
a) Gør rede for, hvilken af graferne A og B der er den afledte.

Opgave 8
a) Bestem tre statistiske deskriptorer, der beskriver det årlige elforbrug.
b) Lav et xy-plot af parcelhusenes størrelse x og det årlige energiforbrug y og opstil en lineær regressionsmodel yaxb. Bestem størrelsen på et hus med et årligt elforbrug på 5000 kWh.
c) Bestem størrelsen på et hus med et årligt elforbrug på 5000 kWh
d) Skriv et indlæg til kommunens hjemmeside om undersøgelsens resultater ud fra dine svar på a), b) og c).

Opgave 9
a) Bestem de samlede årlige omkostninger ved en produktionsstørrelse på 14000 stk.
b) Bestem en forskrift for de variable enhedsomkostninger og bestem den produktionsstørrelse, som minimerer VE.

Opgave 11a
a) Bestem forskriften for den funktion, som beskriver det samlede ugentlige dækningsbidrag og tegn polygonområdet givet ved ovenstående begrænsninger.
b) Bestem det størst mulige samlede ugentlige dækningsbidrag.

Opgave 11b
a) Hvor mange leverancer ud af 132 forventes i gennemsnit at blive forsinkede?
b) Bestem sandsynligheden for, at højst 11 leverancer er forsinkede ud af 132, når det antages, at leveringssikkerheden er 96,2%.

Opgave 11c
a) Bestem den årlige rentefod på kontoen.
b) Hvor mange penge har Kasper på kontoen ti år efter, at han arvede de 12000 kr.?

Uddrag
De gennemsnitlige variable enhedsomkostninger er givet ved VE(x)=(C(x)-C(0))/x

VE(x)=(0.01x^3-0.4x^2+7x+840-840)/x=0,01 x^2-0,4 x+7

Det kan derved ses at det er en parabel.

For at finde den søgte produktionsstørrelse skal man finde toppunktet. x=(-(-0,4))/(2•0,01)=20. idet omkostningerne og produktionsstørrelsen var angivet i 1000stk. er produktionsstørrelsen altså på20000stk.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu