Matematik maj 2016 – Opgaver

Indholdsfortegnelse
Opgave 8
På en motorcykel er det slagvolumen, der afgør, hvor kraftig motoren er. Dette tal opgøres i kubikcentimeter (ccm). Slagvolumen og udbudsprisen på 50 motorcykler er registreret på hjemmesiden www.123mc.dk.

a)
Nedenfor er der lavet en grafisk præsentation, som beskriver fordelingen af udbudspriserne vha. CAS-værktøjet Maple.
b)
Nedenfor er der beskrevet fordelingen af udbudspriserne ved hjælp af 3 statiske deskriptorer som er median, kvartilsæt og gennemsnit vha. CAS-værktøjet Maple.
c)
Nedenfor er xy-plot over sammenhængen af slagvolumen X og udbudspris Y, og der er opstillet lineær regressionsmodel der beskriver sammenhængen vha. CAS-værktøjet Maple
d)
Nedenfor er der skrevet et indlæg til www.123mc.dk, hvor der er præsenteret svarene fra spørgsmål a), b) og c).

Opgave 9
En virksomhed sælger et produkt og de har fundet frem til, at omkostningerne er givet ved en funktion med forskriften - C(x)=80x+40000 , x ≥ 0.
Hvor C(x) er omkostningerne ved en daglig produktion på x stk.

a)
Nedenfor er der bestemt omkostningerne ved en daglig produktion på 150 stk. vha. Maple.
b)
Nedenfor er der tegnet en graf for omkostningerne og omsætningen i et koordinatsystem og der er bestemt skæringspunkterne mellem dem, ved at bruge nedenstående forskrift.
c)
Nedenfor er der bestemt det størst mulige overskud ved at bruge nedenstående formel vha. CAS- værktøjet Maple.

Opgave 10
En entreprenør vil lave en betonblanding til at støbe et gulv i en ny bygning. Betonen skal primært bestå af støbesand og cement.
Prisen for et kg støbesand er 20 kr., og prisen for et kg cement er 35 kr.
Funktionen f(x,y)=ax+by, beskriver den samlede pris for betonblandingen af støbesand X og cement Y.

a)
Nedenfor er der bestemt en forskrift for funktion f.
b)
Nedenfor er der bestemt det antal kg støbesand x og kg cement y i betonblandingen, for at den samlede pris er mindst mulig vha. CAS-værktøjet Maple.


Få adgang til hele opgaven