Matematik hjemmeopgave repetition 1 – 2018

Opgavebeskrivelse
Opgave 1. Løs ligningen 2x + 6 = 4x + 2(x+5)

Opgave 2. Bestem forskriften for den lineære funktion gennem punkterne (2,4) og (6,10)

Opgave 3. Omkostningerne ved fremstilling af en varer består af en variabel omkostning på 4 kr. pr. stk. og en fast omkostning på 120 kr. Opstil en lineær funktionsforskrift f(x) der viser de samlede omkostninger ved produktion af varer.

Opgave 4. Bestem forskriften for den eksponentielle funktion gennem punkter (2,5) & (8,12)

Opgave 5. For en befolkning gælder det, at befolkningen til et givent tidspunkt er på 120 mio. mennesker. Befolkningen vokser med 3 % pr. år. Opstil en forskrift f(x) der viser befolkningsudviklingen i landet. Beregn hvor mange år der vil gå, før befolkningstallet i landet er fordoblet.

Opgave 6. Bestem nulpunkter og toppunkt til følgende funktion f(x) = x2 – 5x + 6

Opgave 7. En andengradsfunktion har forskriften f(x) = ax2 + bx +Hvad viser a, b, c, og d om andengradfunktionens graf?

Opgave 8. Tegn en graf der opfylder følgende:
- Dm(f) = [-2;3]
- Vm(f) = [-1;4]

Opgave 9. Bestem skæringspunktet mellem linjerne f(x) = x + 4 og g(x) = -x + 8

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu