Indledning
I en analyse og vurdering skal du anvende danskfaglig viden og relevante danskfaglige begreber.

Din analyse skal have et tydeligt fokus og munde ud i en samlet forståelse af tekstens udtryk, indhold og hensigt. Analysen skal være underbygget af tekstdokumentation.

I en sammenligning skal du fremhæve teksternes ligheder og forskelle. I vurderingen af teksternes gennemslagskraft skal du sammenholde teksternes indhold, fremstillingsform og medie med modtagerne.

I denne opgave vil der blive analyseret 3 reklamefilm fra DSB, reklamefilmene går under navnene ”DSB præsenterer”, ”livet har mange spor” og ”Mads Axelsen: Mellemrummet.”

Alle reklamefilmene er udgivet på DSB’s YouTube kanal. Reklamernes formål i filmen går ud på at vise det gode ved at pendle, og generelt bare at rejse med DSB.

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Emnet er en lejligheds reklamevideo ved det er en stemnings video, hvor DSB prøver at få folk til at kunne relatere til personerne der pendler, samtidig er der patos i videoen

ved at der bliver frembragt glæde blandt pendlerne, samtidig med at det er lidt følsomt for dem der ser videoen, at en lille pige pendler alene for at komme hen til sin skilte forældre, det kan virke følsomt for mange der ser reklamevideoen

ved at de enten selv kan relatere til det, eller at de bare synes det sørgeligt, på den måde kommer der patos ind i reklamevideoen.

Situationen i reklamefilmen er de har lavet en reklamefilm der er nemmere at relatere til end deres forrige, hvor de viste personale bag ved, ved denne reklamevideo formår de at nå ud til deres kunder, på den måde at de viser hverdagssituation, som er nemt at relatere til for folk.

DSB har ramt plet ved sproget i deres reklamefilm ”Livet har mange skift og spor” ved at de skaber patos igennem den lille pige, som man får medfølelse med fordi hun pendler alene frem og tilbage til sine skilte forældre

der skabes etos ved at de har valgt at bruge pendlere i videoen, hvilket får dem til at fremstå mere troværdige, end hvis det bare var en direktør der forklarede omkring hvordan det en god oplevelse at rejse med dem , samtidig med de forklare om deres hverdag, mens de kører i toget, det skaber en god troværdighed til reklamefilmen, appelformen logos kommer ind ved at pendlerne forklarer hvordan det giver mening for dem og deres hverdag, derved fremgår det som fornuft/logik for modtageren, at hvis de kan relatere til personerne i videoen, så er pendling muligvis noget for dem.

Retorisk pentagram
Mads Axelsen Mellemrummet

Afsenderen i den sidste reklamefilm er igen DSB, hvor som i den anden video ”Livet har mange skift or spor” får man ikke oplyst at det er DSB der er bag den, man får kun at vide med stor skrift at det er Mads Axelsen som er med i videoen, derved fremstår der situationsethos i videoen, ved at reklamefilmen skal danne en troværdighed, ved at man ikke ved det er DSB som står bag reklamen.

Så ved mindre man kender musikeren Mads Axelsen, så er der ikke noget forventningsethos. Modtageren i videoen vil modsat de 2 forrige reklamefilm, som ikke helt havde en klar modtager, så har ”Mads Axelsen Mellemrummet” en klar målgruppe, og det er et ungt segment, ved at det er en forholdsvis ung musiker, derved vil det være unge der kan relatere, til sådan en lang pendling ind til en af storbyerne, videoen fremstår endnu mere personlig end ”Livet har mange skift og spor” ved at det bliver endnu mere personligt, ved at det er 1 person man følger hele videoen, i stedet for 3 mindre historier.

Derved kommer appelformen patos ind, og samtidig situationsethos klart. Patos kommer ind ved at det er en person som man lærer at kende, derved skaber det en slags kendskab til ham igennem videoen, og modtageren vil kunne genkende ham hvis han bliver set andre steder.

Der kommer situationsethos også ind, ved at han bygger en slags troværdighed op igennem videoen, ved at det kun er ham der er, som fortæller om hans tur med DSB.

Emnet i reklamefilmen er lejlighedsreklamefilm, ved at det er en musiker som er ung, der bare forklarer om hans tur til Aarhus, det er ikke noget bestemt informativt eller politisk over den, DSB forsøger bare at nå ud til det unge segment, om at køre med dem, det er i orden.

Situationen i reklamefilmen, er den unge musiker der pendler en lang tur, ved at det bliver vist i reklamefilmen, så opnår DSB at få en reklamefilm der når ud til et ungt segment, for at få dem til at tage toget mere, og få det til at fremstå sejt at pendle med sine venner.