Indholdsfortegnelse
1. Skriv en forklarende og fyldestgørende figurtekst til denne figur:

2. Definér flg. udtryk:
• Lungerumfang:
• Vitalkapaciteten:
• Residualvolumen:
• Total lungekapacitet:
• Lungeventilationen:

3. Lav en fremgangsmåde til en øvelsesvejledning om hvordan vitalkapacitet undersøges/måles.
- Fremgangsmåde:

4. Opstil en hypotese for flg. resultater samt afbild resultaterne i en graf for hhv. piger og drenge (vitalkapacitet som funktion af højde) og skriv en konklusion på resultaterne.
- Hypotese:

5. Beskriv hvad du ser i denne graf og forklar resultaterne.

6. Forklar hvordan åndedrættet reguleres (inddrag øvelsen ”Lungefunktion – at holde vejret”).

7. Undersøg en lungesygdom (f.eks. astma, KOL eller cystisk fibrose) og beskriv sygdommen kort og hvilken lungefunktion(er) den rammer.

Uddrag
Før at lungerne kan gøre deres arbejde, skal luften indåndes igennem mund eller næse, så vil luften passerer svælget og luften kommer ned i luftrøret. På figuren kan vi se at ved luftrørets ende, deles luftrøret til to bronkier, en til hver lunge.

Bronkier og bronkioler er mindre forgreninger af bronkierne, som er omgivet af brusk og en glat muskulatur. Bronkiernes funktion er at transportere, rense og opvarme den indåndede luft.

Luften bliver nemlig renset ved, at slimen opfanger støv og partikler, som derefter sætter sig på de små fimrehår i luftrøret, for så kan de komme ned gennem spiserøret og synkes.

Til sidst på figuren ses enden af bronkierne, hvor der er alveole sække, det er her gasudviklingen med blodet sker. Der er cirka 300 millioner alveoler i hver lunge.

I alveolerne foregår der en konstant udveksling af ilt og kuldioxid gennem den meget tynde væg til de små blodårer, som befinder sig i alveolevæggen.

Rundt om disse alveoler, er der det man kalder lungekapillærerne. Det iltede blod i lungekapillærerne løber nu sammen i små lungevenoler, som løber sammen i større lungevener, der samles kort før indløbet i hjertes venstre forkammer.

---

• Vi udvælger 2 personer af ca. samme højde og køn, evt. hvor den ene er ryger eller har astma.

• Vi begynder med at måle åndingsluften med et spirometer – værdierne noteres og der tages et gennemsnit.

• Dernæst fylder forsøgspersonen lungerne helt op med luft og dernæst puster forsøgspersonen ud til personen ikke kan mere.