Liste over fagbegreber, fokuspunkter og tekster | Noter Dansk

Indholdsfortegnelse
Forløbet om sprog og retorik
Tekster
- Andet materiale:
Forløbets fokuspunkter:
- Kommunikationsmodellen
Det retoriske pentagram
- Emne:
- Afsender:
- Modtager:
- Omstændigheder/kontekst:
- Sprog:
Talegenrer: Den politiske tale og lejlighedstalen
- Den politiske tale
- Lejlighedstalen
Toulmins argumentationsanalyse
- Argumenttyper
Sproglige virkemidler
- Troper
Gentagelsesfigurer:
Dramatiske figurer:
Modsætningsfigurer
Stilleje og sprogtone
- Stilniveauer
Forvægt og bagvægt
Forfelt
Forløbet om Mellemkrigstiden
- Tekster:
- Fokuspunkter:
Forløbet om medier
- Tekster
- Andet materiale:
- Fokuspunkter:
Forløbet om realisme
- Tekster
- Andet materiale
- Fokuspunkter
- Dokumentarfilm:
- Forskellige genrer inden for dokumentargenren:
- Om fakta og fiktionskoder i dokumentarfilm
Forløbet om krop og køn
- Tekster
- Fokuspunkter
Forløbet om skjulte budskaber
- Tekster:
- Andet materiale:
- Fokuspunkter:
Forløbet om hævn
- Tekster:
- Andet materiale:
- Forløbets fokuspunkter:

Uddrag
Den politiske tale
Denne type tale har til formål at overveje politiske spørgsmål, fx økonomi eller krig.

Hermed diskuteres fremtidige handlinger, og publikums rolle er at træffe beslutninger på baggrund af de argumenter, der bliver fremsat.

I antikken blev denne type taler holdt på eksempelvis Athens’ pladser, hvor alle frie mænd havde mulighed for at tale og diskutere politiske spørgsmål – det var sådan

vores demokrati opstod. I dag hører den politiske tale typisk hjemme i politiske institutioner, fx Folketinget.

Politiske taler gør brug af alle tre appelformer, idet talen både skal overbevise ud fra fornuft (logos), følelser (patos) og troværdighed (etos).

Lejlighedstalen
Denne type tale holdes ved mærkedage eller højtidelige lejligheder og ceremonier.

Lejlighedstalen skal ikke overbevise eller sætte nogen bestemt handling i gang. I stedet bruges lejlighedstalen til at udtale ros eller kritik

samtidig med at den kan udtrykke nogle fælles værdier i samfundet og dermed skaber engagement og sammenhold blandt tilhørerne.

I antikken kunne en lejlighedstale fx være en gravtale eller en hyldesttale for hjemvendte krigere. I dag findes der mange typer af lejlighedstaler, fx nytårstale, festtale, takketale, dimissionstale osv.

Lejlighedstalen bygger hovedsagelig på brugen af patos, da den forsøger at tale til publikums følelser, og etos, da taleren ønsker at fremstille sig selv som troværdig og tillidsvækkende.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu