Indholdsfortegnelse
1. Præsentation
- Hvad hedder filmen?
- Hvilken genre er filmen?
- Hvem har lavet filmen?
- Hvilket år er filmen fra?

2. Referat
- Hvad handler filmen om?

3. Tid og sted
- Foregår filmens kronologisk eller er der flashbacks?
- I hvilken tidsalder foregår filmen?
- I hvilket miljø foregår filmen?

4. Karaktererne
- Hvem er filmens centrale personer?
Mor:
Far:
Lille Lise:
Louise:
- Sker der en udvikling med personerne gennem handlingen?

5. Konflikt

6. Filmens stil og virkemidler
Filmens opbygning
- Hvilke indstillinger, scener og sekvenser består filmen af?
Billedkompositionen
Farver:
- Herunder også farvernes symbolske betydning i filmen. Se farvesymbolik.
Lys:
- Hvilken slags lys bruges, og hvilken betydning har det for hele filmens udtrykket?
Lyd:
- Hvordan bruges lyd i filmen (underlægningsmusik, voice over osv), og hvilken effekt har det på udtrykket?
Perspektiv:
- Normal-, fugle-, eller frøperspektiv, og hvilken effekt har det?
- Kamerabevægelser? Hvilken effekt har valget på filmens udtryk?
Klipning:
- Udvælg centrale sekvenser, og undersøg dem. Hvilken virkning har klipningen og klipperytmen for udtrykket i filmen.
- Symboler? Er der nogle symbolske elementer i filmen?

7. Dramaturgi
- Hvordan er filmens spændingsforløb? Kan du bruge eks berettermodellen, aktantmodellen eller plot point-modellen til at beskrive det?

- Er slutningen åben eller lukket, og i så fald hvorfor tror du valget var sådan?

- Hvordan skabes der spænding og fremdrift i filmen?- Benyttes der pay off (Når det sker, så sker det!), set up (Der sker noget på et tidspunkt, som får betydning senere i filmen)? Suspence? (Når vi ved mere, end de ved i filmen)

8. Tema

9. Præmis og budskab
- Hvad er filmens præmis/budskab? Præmissen er den påstand hovedpersonen gennem handlingen skal føre bevis for, og er ofte forbundet med hovedkarakterens udvikling.

10. Perspektivering
- Hvilken periode er filmen fra? Se evt filmhistorie
- Synes du filmen minder som andre film fra samme periode, stilistisk og/eller handlingsmæssigt? Eller måske med film fra andre tidsperioder?

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
1. Præsentation
Hvad hedder filmen?
- Filmen hedder Lille Lise

Hvilken genre er filmen?
- Filmen er en Gyser.

Hvem har lavet filmen?
- Filmen er lavet af Benjamin Holmsteen

---

2. Referat
Hvad handler filmen om?

- Filmen handler om en familie bestående af en mor, far og en pige der hedder Lise. Moren og faren har problemer og de skal skilles, moren er blevet dræbt og faren og Lise tager ud i skoven ved en sø for at kaste den døde mors lig ned på bunden af søen

gennem flashbacks finder man ud af det er Lise der har dræbt moren, og at hun har en usynlig ven, som moren synes er underligt, men som faren synes ikke er noget at være bekymret over.

Da faren har kastet moren i søen bliver Lise ked af og det ender med hun dræber faren. Til sidst tager Lise afsted min hendes usynlige ven.

3. Tid og sted
Foregår filmens kronologisk eller er der flashbacks?

- Filmen har flashbacks, der giver filmen sammenhæng f.eks. i forhold til hvordan moren dødede, da man oprindeligt troede at faren havde dræbt moderen på grund af de skulle skilles og hun havde fået en ny familie

men man finder så ud af det er Lise der er blevet overtaget af hendes usynlige ven der er en dæmon, som har dræbt moren.
I hvilken tidsalder foregår filmen?

- Filmen foregår i nutiden i og med, at det ser yderst moderne ud med f.eks. god indretning, telefoner og biler. I hvilket miljø foregår filmen?

- Det fysiske miljø i filmen foregår i forældrenes hjem og ude i skoven
Hvordan kommer tid og miljø til udtryk? (I kostumer, kulisser, location osv)