Indledning
At blive teenager kan være noget af en udfordring. Hvorfor kan ens forældre ikke bare acceptere at man ikke er et lille barn længere? For forældrene kan denne tankegang som mange teenagere have, virke sårende og forvirrende.

For andre forældre er det en hel naturlig del af fasen fra barn til voksen, og de giver teenageren mere ansvar og flere pligter.

Stilen ”Latter” af Naja Marie Aidt handler om netop denne problemstilling, samt brugen af latter og dens forskellige former og be- tydninger.

Jeg har fået til opgave at undersøge teksten ”Latter” af den danske forfatter Naja Marie Aidt, samt til sidst at perspektivere til værket ”European Eksperimental Painting” af Kvium.

Teksten er fra hendes novellesamling ved navn ”Tilgang” fra år 1995. Brugen af selve latteren bliver igennem tek- sten fremstillet i dens forskellige former og med dens gemte betydninger.

Dette hænger godt sam- men med selve titlen ”Latter”, som bryder med at ordet oftest læses med en automatisk positiv tolkning af selve handlingen. Nu hvor jeg har forklaret hvad novellen handler om i grove træk, vil jeg nu gå i gang med analysen.

Indholdsfortegnelse
Indledning
Det uvejr af latter som vokser i hende

Uddrag
Til sidst giver faderen drengen et klem, som for at sige ”undskyld” for at have været for hård ved ham på grund af den kop te. Det viser måske også at faderen og sønnen har en pagt sammen som betyder at de trods deres uenigheder, ikke skal tage det så personligt.

Faderen spørger sønnen om han vil have en kop te, og tager derfor fader rollen tilbage ved at også gøre ting for sønnen. Mode- ren vågner af at de griner, og latteren til sidst er et lykkeligt et af slagsen.

Kviums maleri ”European Eksperimental Painting” passer enormt godt med denne her novelle. Maleriet viser en lille baby som allerede fra barns fødsel bliver splittet imellem moderen og fade- ren, imens den i et nytteløst forsøg prøver at slippe fri fra begge parter.

Det er dog ikke så let, da den hænger fysisk fast til begge forældre.

Dette kan perspektiveres til novellen, da Andreas også føler sig splittet mellem hans forældres ønske og forventninger til deres søn, men med kroppen imellem dem så kan ingen af dem helt få deres ønske, da de må indse at de alle tre hænger sammen i en treenighed.

Selvom Andreas også kæmper for at slippe fri fra hans forældre, kan han ikke komme fra at han er en del af dem, og at han består af deres kød og blod. Dog må forældrene heller ikke hive for meget i barnet/Andreas, da de ender med at rive ham mit over bogstavlig talt.

Dette eksempel kan også ses i virkeligheden, ved at problemer i teenageralderen ender med at blive så store og skabe så katastrofale familiekonflikter, at teenageren simpelthen vælger at trække sig hundrede procent fra enten én eller begge forældre.

Grænsen er hårdfin, men hvis alle parter gør sit for at mødes på midten, så lærer barnet at blive voksen uden at vokse fra forældrene.