Laktoseintolerant | Bioteknologi | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
1. Angiv hvilken enzymklasse lacrase tilhører
2. Argumenter for at der er tale om en oxidation af galactose i reaktionen vist på figur 2.
- Oxidationstal:
3. Eftervis at måleresultaterne fra overstående forsøg vist i figur 1 er i overensstemmelse med Lambert-Beers lov.
4. Bestem koncentrationen af lactose i mælken. Resultaterne angives i mM
5. Skriv en kort figurtekst til figur 4, der beskriver hvordan en genmodificeret ko kan fremstilles
6. Diskuterer fordele og ulemper ved de to metoder nævnt ovenfor til produktionen af mælk med lavt lactose indhold.

Uddrag
Lactase er et enzym som findes tyndtarmens slimhinder. Mennesker er i stand til at nedbryde lactose.

Ved denne proces spaltes lactose til monosacchariderne galactose og glucose. Dette sker, når substratet lactose binder sig til det aktive center i enzymet Lactase, hvor de her udgøre et enzym-substrat-kompleks.

Under denne proces optages der H2O der leverer de to manglende hydrogenatomer og oxygenatomet, der er nødvendigt for at kunne danne galactose og glucose.

Lactose reagerer altså med vand og nedbrydes til mindre molekyler, hvori atomerne fra vandmolekylet indgår.

Denne kemiske proces kaldes for en hydrolyse, og den katalyseres af enzymer fra enzymklassen hydrolase.

---

På grafen kan man se den samlede koncentration af galactose og glucose som funktion af absorbans.

Lambert Beers lov udtrykker sammenhængen mellem lys intensiteten l0 før og i efter passage af kurvetten med kurvettebredden på L og kurvetteopløsningens moralitet c. Formlen ser således ud: A=∈λ*l*c_farevestof

For at Lambert Beers lov gælder ved regression skal der forekomme lineære tendens hvor r2 værdien ligger på omkring (r2>0,95). På grafen ovenover forekommer der lineære tendens med en r2 på 1.

Regressionen er dermed god. Udover en god r2 værdi, er det også vigtigt at b værdien er 0 eller i hvert fald meget lav.

På grafen kan man også se at vores b værdi ville på -0,0001. Det ville sige at det også opfylder kravende for at loven skal gælde.

---

Efterfølgende blev mælk behandlet med Lactase og fortyndet 100 gange med vand. Derefter reagerede den fortrydende mælk med 3,5-dinitrosalicylsyre og absorbansen blev målt ved 540 nm. En kuvette med en bredde på 1,0 cm. Absorbansen blev målt til at være 0,513.

For at finde koncentrationen af lactose i mælk gør jeg brug af den regression jeg har fået i opgave 3 som ser således ud: y=0,09992x-0,0001. Jeg ved absorbansen blev målt til at være 0,513 ved 540 nm.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu