Lad os komme videre fra Sokrates | Analyse | Anders Haugaard

Indholdsfortegnelse
Den valgte opgave 3
Kort præsentation af teksten 4
Analyse 4
Vurdering 7
Diskussion 8
Bilag 1 9

Uddrag
Analysér og vurdér ”Lad os komme videre fra Sokrates” (tekst 1) med særligt fokus på argumentation og retoriske virkemidler.

Diskutér kronikkens centrale synspunkter. I diskussionen skal du inddrage mindst én selvvalgt tekst fra opgavesættet.

I en analyse, vurdering og diskussion skal du anvende danskfaglig viden og relevante danskfaglige begreber.

I analysen skal du redegøre for tekstens hovedsynspunkter samt analysere tekstens argumentation og brug af retoriske virkemidler. Analysen skal munde ud i en samlet vurdering af tekstens argumentation.

I diskussionen skal du forholde dig til primærtekstens hovedsynspunkter og argumenter. Pointer fra den eller de selvvalgte tekster skal bidrage til at nuancere diskussionen.

---

Anders Haugaards hovedsynspunkt går klart igennem i kronikken Lad os komme videre fra Sokrates. Først og fremmest stiller han sig særdeles kritisk overfor den nuværende tilgang til mediedebatten.

Han påpeger flere gange at diskussionen overvejende er styret af en gammel frygt for forandring, og at argumentationen er domineret af en ” endeløs floskelspredning og citering af håbløst uindviede oldingebetragtninger”

Haugaard mener altså det er på høje tide vi gør op med den irrationelle indgroede frygt, som især den ældre generation nære, overfor teknologien, og mediernes indflydelse på vores liv

så vi hurtigst muligt kan få skabt en mere dynamisk debat præget af relevant kritik og indholdsrige argumenter.

Haugaard argumenterer ikke direkte for at vi burde smide alle hæmninger, og lade den teknologiske udvikling strømme ind over os.

”jeg plæderer ikke for et teknologi naivt og jubelbegejstret modtræk til tidens dominerende teknokulturkritikere.” .

Han prøver derimod at argumenterer for, at der er et akut behov for at vi gør op med vores forudindtagelse om at alle nye medier er farlige, og er kommet for korruptere vores unge.

Hans første argument gemmer sig allerede i kronikkens titel Lad os komme videre fra Sokrates.

Hans påstand er her at ”Den offentlige diskussion om nye medier og deres indflydelse på vores liv og samfund har i sin essens ikke rykket sig en tøddel de sidste cirka 2.500 år” .

Han sammenligner her nutidens frygt og skepsis overfor de nye medier, med Sokrates´ sammenlignelige reaktion til hans tids nye medie, nemlig skriftsproget.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu