Indholdsfortegnelse
OPGAVE – som gemmes i dine mappe om Internationalisering eller/og SOP
1. Forklar de 4 forhold/dimensioner i Gestelands forskning. Relatér forholdene til hhv. Danmark, Holland og Japan.

2. Hofstede: Sammenlign Holland, Danmark og Spanien. Forklar forskellene mellem de tre lande ud fra Hofstedes dimensioner - og fortolk disse resultater. Hvornår/hvordan kan de danske ledere have gavn af disse forhold? Hvilke forhold overrasker?
- Magtdistance
- Individualisme
- Usikkerhedsundgåelse - “Uncertainty Avoidance”
- Langsigtet orientering - “Long term orientation”
- Overbærenhed - “Indulgence”

3. Find andre relevante data om Holland – generelle som specifikke – fra Eurostat og Euromonitor mv.

4. Upload dokumentet i LUDUS.

Uddrag
Gestelands forskning er baseret på 4 forskellige dimensioner: Formel ctr. uformel, ekspressiv ctr. reserveret kultur, relationship focused ctr. dealfocused og polycron ctr. monocron tidshorisont.

Den formelle kultur handler om at udvise respekt over for alder og rang. Hierarki er meget brugt, hvor afstanden mellem normale og magtfulde personer er stor.

Dette står i kontrast til en uformelle kultur. Danmark har en uformel kultur, hvor at et land som Japan har en formel kultur, og dermed står i kontrast til Danmark.