Uddrag
Resultaterne viser, at befrugtningen var højest i april og maj måned. Der betragtes også, at der har været mest nedbør i marts og april måned, der ses altså en sammenhæng mellem befrugtning og nedbør.

En mulig forklaring på, at der er flest befrugtninger i april og maj måned er, at når det har regnet, vil der vokse flere planter, og der vil være mere vand.

Elefanterne er planteædere, og den høje vækst af planter resulterer i mere føde til elefanterne. Mere føde til elefanterne, giver bedre befrugtnings- og leveforhold, idet de får mere næring og energi til at forplante sig.

Resultaterne viser også, at når nedbøren falder, så falder antallet af befrugtninger også gradvist.

Der ses ikke et markant fald i befrugtningerne fra maj til oktober måned, som der ses med nedbøren.

En forklaring på dette er, at der stadig er planter, græs, kviste, blomster, bark og andet føde til stede, som har vokset tidligere på året.

Elefanterne mangler hverken føde eller vand, og kan derfor formere sig. Tallet af befrugtninger falder i takt med, at der ikke kommer mere vand.

I november måned er antallet af befrugtninger meget lavt, det kan eventuelt skyldes tørke fra de tidligere måneder.

Når der ikke er nedbør, resulterer det i en hæmmet plantevækst, og dermed begrænset vand og føde til elefanterne.

Det kan forventes, at de sparer på deres ressourcer, og måske vandrer de til andre landområder for at finde føde og vand. Dette indleder derfor til lavere befrugtningstal.