Kriminalitet og Straf | Noter

Indledning
Introduktion til kriminalitet. (hvornår er man kriminel? Og hvordan defineres kriminalitet? Og hvordan måles kriminalitet?)

Indholdsfortegnelse
Kriminalitet og Straf Noter (1 Modul)

Modul 2-3
- Hvordan måles kriminalitet?
- Udvikling i kriminalitet
- Vold:
- Sociologi og kriminalitet
- Bander og rockere i DK

Uddrag
Urbanisering:
Landbrug til industri til servicesamfund. Flytning til byerne. Betydning: Fravær af social kontrol, man kender ikke sine naboer.

Menneskene lever mere anonym tilværelse. Af frygt for sanktioner fra fællesskabet, så brød man ikke de sociale normer i landsbysamfundet.

Fra primær til sekundær socialisering. Man forbrød sig ikke i så høj grad mon normer, der er internaliseret af primære personer, som man kender.
Mere omskiftelig socialisering i det moderne samfund

Marginalisering af visse grupper: narkomaner, spiritus osv.
I storbyen er der større fristelser for den fattige, som går op og ned ad den rige, og det er lettere at gå ubemærket hen med sin kriminalitet i storbyen, da det er nemmere at gemme sig.

Væksten i kriminalitet i forbindelse med industrialiseringen (fra 1920 og frem) er ikke særlig for Danmark.

Den ses i alle vestlige, udviklede samfund og skal forstås i sammenhæng med generelle udviklings-træk i samfundene.

Et af disse er urbaniseringen, hvor befolkningen flyttede ind til storbyerne, og graden af social kontrol dermed blev mindre.

I storbyen er der større fristelser for den fattige, som går op og ned ad den rige, og det er lettere at gå ubemærket hen med sin kriminalitet i storbyen, da det er nemmere at gemme sig.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu