Konkurrencestaten | Hvilken vej mod fremskridt?

Indholdsfortegnelse
1. Problemstilling og Indledning
2. Kort beskrivelse af samfundsmodellerne
Konkurrencestaten
Den universelle samfundsmodel
3. Konkurrencestatens udfordringer -
Større ulighed
Globaliseringens pres
4. Løsningsmuligheder i forhold til problemstilling
5. Konklusion

Uddrag
Overgangen til en konkurrencestat vil være velfærdsstatens undergang. Hvis konkurrencestaten bliver en realitet, vil samfundet lægge sig op ad et liberalistisk, ikke socialistisk, grundprincip.

Derfor vil de offentlige ydelsers omfang mindskes. Det vil sige at statens rolle også mindskes Dermed øges konkurrencen i samfundets forskellige sektorer, herunder eksempelvis ældrepleje t.

Desuden vil det ikke nødvendigvis blive dyrere for borgerne , idet skatten vil blive sænket pga. statens mindre rolle, og grundet konkurrencen mellem virksomhederne vil prisen falde.

Det vil dog samtidig kreere udfordringer især for samfundets svageste, f.eks. hvis de ikke har sparet nok op til pensionistlivet, men med en mindre skat vil flere penge kunne spares op.

En anden ting overgangen til konkurrencestaten vil medføre er nok et fald i lønnen, dog uden betydning for borgernes købekraft. Da der ikke i samme grad vil være høje afgifter, herunder moms, på alle varer pga. statens mindre rolle, vil priserne på varer falde, og derfor vil lønnen falde. Alligevel vil reallønnen være den samme, idet købekraften er den samme grundet prisfaldet.

Denne overgang betyder altså nærmest, at samfundets byggesten udskiftes, så de mere socialistiske principper i velfærdsstaten udskiftes med mere liberalistiske i konkurrencestaten.

F.eks. anser man i overensstemmelse med liberalistiske principper borgerne som stærke, rationelle individer, der dermed kan tage vare på sig selv mere eller mindre uden statens hjælp - til sammenligning opfatter socialismen individet som svagt..

Ligeledes skifter synet på økonomien fra en omfattende statslig styring til i højere grad at lade markedet styre sig selv og konkurrencen regere - liberalismen bruger begrebet laissez faire-økonomi.

Selvom der i dag er blandingsøkonomi, der hviler på liberalistiske værdier, men med socialistiske værdiers indblanding, vil overgangen til markedsøkonomimed fri konkurrence stadig være en stor omvæltning for samfundet som helhed.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu