Indholdsfortegnelse
Definition af et marked:
Konsumentmarkedet:
Producentmarkedet:

Konkurrentidentifikation
- En snæver konkurrence er defineret ved:
- Samme produkter
- Samme produktkategori
- Samme behov

Bred konkurrence er defineret ved:
- Alle produkter

Markedskarakteristik: Sengemarked.

8. Strategi

Uddrag
Et marked er kendetegnet ved fire forhold:
1. Et produkt eller en gruppe af produkter
2. Udbydere (virksomheder)
3. Efterspørgere (kunder)
4. Geografisk afgrænset område

---

Når man skal udarbejde en konkurrentanalyse, er det en forudsætning, at man kender konkurrenterne.

Konkurrencetragtmodellen er en model, der bruges til at identificere de produkter, som virksomhedens produkt er i konkurrence med. Modellen er udelukkende til identifikation af konkurrencesituationen.