Kønsmæssig repræsentation ved Folketingsvalget i 2019

Opgavebeskrivelse
Hvad kan der af tabel 1 og tabel 2 udledes om kønsmæssig repræsentation ved folketingsvalget i 2019. Du skal inddrage viden om partier og vælgere.

Uddrag
Både tabel 1 og 2 omhandler den kønsmæssige repræsentation ved folketingsvalget i 2019. Hvor man i Tabel 1 kan se de opstillede kandidater fordelt på køn og parti ser man i Tabel 2 de valgte kandidater igen fordelt på køn og parti.

Overordnet set stillede flere mænd end kvinder op til folketingsvalget 64,28% mod 34,72% kvinder aflæst i tabel 1, det samme mønster ses når man kigger på de valgte kandidater i tabel 2 her er 60,75% mænd og 39,43% kvinder. Kun i 2 partier bliver der valgt flere kvindelige kandidater end mandlige ind i folketinget, Radikale venstre (B) med 56,25% kvinder og socialistisk folkeparti (F) med 78,57% kvinder.

Det kan være interessant at bemærke at både Radikale og SF er partier med en mere socialistisk holdning. Begge partier ligger til venstre på den værdipolitiske akse hvilket betyder mildere holdninger til fx flygtninge. Emner der oftest tiltrækker kvinder, og som vælger søger man en der ligner sig selv mest muligt dette betyder at en stor del kvinder stemmer på kvindelige kandidater fra kvindelige vælgere.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu