Klimakrise | Eksamensprojekt

Problemstilling
Hvordan kan man i Danmark ved hjælp af økonomiske instrumenter nedbringe CO2-udledningen frem mod 2030 og hvilke konsekvenser vil dette have for uligheden og den danske konkurrenceevne?

● Redegør kort for klima- og miljøpolitik samt hvordan de adskiller sig fra traditionel økonomisk politik (https://io-a.systime.dk/?id=c2327)

● Analyse af, hvordan klimapolitik påvirker de samfundsøkonomiske mål
Status: https://kefm.dk/aktuelt/nyheder/2021/feb/danmark-bliver-en-oe-rigere-verdens-foerste-energioe-etableres-80-km-ude-i-nordsoeen

● Diskuter hvordan vi med forskellige økonomiske instrumenter kan bekæmpe klimaforandringerne (https://xn--klimaogbredygtighed-sxb.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=161)

Vurder konsekvenserne heraf med særlig fokus på fordelingsvirkning og konkurrenceevne (dette er også en vurdering af fordele og ulemper ved de forskellige økonomiske instrumenter)

Indholdsfortegnelse
Problemstilling:
Redegørelse
Miljøpolitik

Klimapolitik
Adskillelse Fra Traditionel Økonomisk Politik (Fx.pengepolitik, Arbejdsmarkedspolitik)
Analyse:
Det Økonomiske Kredsløb
Fuld Beskæftigelse/ Økonomisk Vækst:
Ligevægt På Betalingsbalancen:
Energi Øen
Afgift På Co2
Diskussion Og Vurdering:
(Ikke Sagt I Pp) (Ikke Nok Tid Overhovedet
Afgifter
Tilskud
Maksimum Tilladelser
Eksempel Til Vurdering:

Konklusion Og Svar På Problemstilling:
Hvordan Kan Man I Danmark - Ved Hjælp Af Økonomiske Instrumenter - Nedbringe Co2-udledningen Frem Mod 2030 Og Hvilke Konsekvenser Vil Dette Have for Uligheden Og Den Danske Konkurrenceevne?

Uddrag
Redegørelse
Redegør kort for miljø- og klimapolitik samt hvordan de adskiller sig fra traditionel økonomisk politik

Miljøpolitik
patrick

I miljøpolitik bruges der en række indgreb til at påvirke husholdningernes og virksomhedernes miljømæssige adfærd.

De miljøpolitiske indgreb gør at staten kan gribe ind i markedsmekanismen, for at kunne løse miljøproblemerne. Indgreb i miljøpolitik er fordelt på Administrative indgreb og Økonomiske instrumenter.

Dette gøres ved at fastsætte regler, forbud, standarder og udledningskvoter, eller til at regulere brugen af vigtige ressourcer, og opfordrer til mere miljøvenlig brug af råvare og alternativer.

Et problem ved de administrative indgreb, er at indgrebene ikke tager stilling til virksomhedernes omkostninger ved grønnere omstilling, som gør at virksomhederne lettere fristes til at forurene op til maksimumsgrænsen.

Økonomiske styringsinstrumenter virker mere indirekte, ved at påvirke husholdningernes og virksomhedernes adfærd, gennem for eksempel afgifter, tilskud, forureningstilladelser m.v.

Der kan for eksempel påføres en afgift på udslippet af CO2, her bliver udlederer påført de omkostninger som deres forurening har påført samfundet. Dette er den mest effektiv fordeling af omkostningerne.

Et andet økonomisk instrument, er tilskud. Et tilskud fungere som en opfordring til at virksomheder omstiller til en grønnere produktion, ved at en del af omstillingsomkostninger bliver dækket.

Emil
Et tredje økonomisk instrument, er omsættelige forureningskvoter. En kvote er en begrænsning for den given mængde som virksomheder må udlede.

Virksomheder kan handle kvoter af hinanden, afhængigt af hvilket forbrug af udledning den enkelte virksomhed har.

Derfor bliver køb og salg af kvoter, også påvirket af prismekanismen, da stor efterspørgsel på kvoter vil presse kvoteprisen op. Det betyder også at det på et tidspunkt vil være billigere at investere i grøn teknologi, end at købe de diverse kvoter.

Et problem ved økonomiske styringsinstrumenter er, at afgifter på f.eks. el, vil påvirke den disponible indkomst i større grad hos lavindkomstfamilier end det vil hos højindkomstfamilier.

Afgiften på el, er dermed degressiv, da den mest rammer den befolkningsgruppe med lavest indkomst.

Et problem ved miljøpolitik er, at de øget omkostninger, som skyldes de administrative indgreb og de økonomiske styringsinstrumenter, afspejles i eksportvarer som derfor gør varende mindre attraktiv på global plan.

Det vil betyde at danske virksomheder er mindre konkurrencedygtige på kort sigt, da vores varer vil blive dyrere i forhold til vores konkurrenters.

Dog vil det på langt sigt betyde at danske virksomheder er foran i miljøområdet og vi kan derfor forvente mere efterspørgsel efter danske

miljøvenlige vare, samt at vi vil have et forspring i erhvervsinvesteringer i grøn fremstilling som vores konkurrenter skal indhente.

Klimapolitik
Klimapolitikkens mål er at reducere jordens temperaturstigning.

De instrumenter som bliver brugt i klimapolitikken er overvejende langsigtede, hvilket gør at der først dukker mange ulemper op mange år efter indførelsen af instrumentet.

Ligesom i de økonomiske styringsinstrumenter bruges afgifter og omsættelige kvoter for at opnå målet om nedsat temperaturstigning.

Klimapolitikken bruges til at beskytte klimaet verden over og er derfor på et mere globalt plan.

Oven i det formodes det med klimapolitikken at sætte klare mål for reducering af f.eks. CO2 udledning, hvor danmark har sat et mål om at reducere udledningen af CO2 med 70% inden 2030 og senere hen blive CO2 neutral til 2050.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu