“Keed af Verden, og kier ad Himmelen” Salme af Thomas Kingo

Indledning
Hvis en ting er sikkert, så er det, at ingen overlever livet. Men hvad der venter os på den anden side, er en ting, ingen rigtig ved noget om. Stort set alle har sin individuelle tro på, hvad der sker efter døden. Dog havde man i Barokken en fælles forestilling om, hvad der skete. I barokken troede man nemlig, at efter døden fulgte det evige liv i himmelen. Det gjorde, at mange næsten gik og ventede på døden. Det skildres klart og tydeligt i Thomas Kingos salme ”Keed af Verden, og kier ad Himmelen”. Salmen er fra Kingos ”Aandelige Siunge-Koors Anden Part”, der blev skrevet i 1681, i barokkens stortid.

Uddrag
Salmen spejler sig selv
Hele salmen er symmetrisk opbygget. Det er i strofe ni, at salmens vendepunkt er, både for kompositionen, men også for handlingen og stemningen i digtet. I strofe ni ændres omkvædet fra ”Forfængelighed, forfængelighed.” til ”I Abrahams Skiød, I Abrahams Skiød.”. Dette er en undtagelse i, at salmen er systematisk opbygget, men det understøtter fortællerens ændring i både sind og krop. I strofe ni, vers fire står der: ”Og synker dig ned i Forglemmelsens Grav,”. Her forlader fortælleren sin egen krop, og dermed den fysiske verden, og indtræder nu i Guds paradis. Det kan ses ved at der nu står ”I Abrahams Skiød.”, hvilket er intertekstualitet til profeten Abraham og ”Lignelsen om den rige mand og Lazarus”. Når man er i Abrahams skød, er man tæt på gud, og man er altså i himmelen.
Salmen er systematisk i den måde emnerne i versene gentages på.
I disse strofer er det, det samme emne, der bliver fortalt om.
1-9 - far-vel
3-10 - år
4-11 - rigdom og uld
5-12 - ære
6-13 - ynde
7-14 - venskab
8-15 - lyster
Det, der så er forskellen på den måde emnerne bliver præsenteret på, er stemningen. Stemningen i digtet ændres altså. Fortælleren er meget negativ om livet på jorden, som er i versene, hvor emnerne bliver præsenteret første gang, altså i stroferne et til otte. Han mener generelt, at alt, der er på jorden er midlertidigt godt, men er muligt at blive frataget en, og bliver taget fra en. Et eksempel er i strofe syv, verslinje tre og fire, snakker han om, at mennesker, der skulle forestille at være venner, kan bedrage hinanden, når tingene går dem imod.

Få adgang til hele opgaven

Upload en opgave og få adgang til denne opgave

Hvor brugbar var denne opgave?

Klik på stjernerne for at bedømme opgaven!

Gennemsnitlig bedømmelse / 5. Antal anmeldelser

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!