John Christmas Møllers tale | Analyse | DHO

Problemformulering
- Hvad var samarbejdspolitikken, og hvilken betydning havde samarbejdet for Danmark?
- Hvad vil John Christmas Møller opnå med sin radiotale, hvordan argumenterer han for det og hvilke retoriske virkemidler benytter han?
- Hvilke dilemmaer stod de danske politikere i, i forhold til samarbejdet med tyskerne, og hvordan har vi set på det efterfølgende?

Indledning
I min DHO-opgave har jeg valgt at se nærmere på John Christmas Møllers tale og analysere den. Jeg har i min opgave brugt citater for at argumentere for deres holdninger til samarbejdspolitikken og 2.verdenskrig.

Derudover har Jeg vurderet hvilken betydning det har givet de danske modstandsmænd. Danmarks samarbejdspolitik med Tyskland.

Det hele startede den 9. april 1940, da Danmark blev besat af Tyskland. Det stillede mange af politikkerne i en vanskelig situation, hvor de skulle tage stilling og beslutte, hvordan landet skulle forholde sig til den tyske besættelsesmagt.

Skulle man gøre modstand eller i stedet for samarbejde? Dette spørgsmål skaber stadig debat efter 70 år efter. De daværende politikere som valgte samarbejdspolitikken, som jeg vil beskæftige mig med i denne DHO.

Først vil jeg redegøre for den danske samarbejdspolitik, som den udspillede sig fra 1940 til dens sammenbrud i 1943, og derefter vil jeg analysere nogle forskellige holdninger til modstandskampen mod besættelsesmagten

som de kommer til udtryk hos Vilhelm Buhl og Christmas Møller. Ud over det vil jeg til sidst forsøge at vurdere

hvilken betydning modstandskampen fik for eftertidens opfattelse af Danmark under besættelsen med et udgangspunkt af Anders Fogh Rasmussens holdninger til den sag.

Indholdsfortegnelse
Indledning_________________________________________________________S. 5

Samarbejdspolitik 1940-1943__________________________________________S.5

Holdninger til den danske modstandskamp_______________________________S. 6

Hvilke holdninger var der til samarbejdspolitikken under besættelsen og hvordan anskues samarbejdspolitikken i nutiden? ________________________________S. 6

Hvad var samarbejdspolitikken, og hvilken betydning havde samarbejdet for Danmark? _________________________________________________________S.6

Hvad vil John Christmas Møller opnå med sin radiotale, hvordan argumenterer han for det og hvilke retoriske virkemidler benytter han? _______________________S.6

Hvilke dilemmaer stod de danske politikere i, i forhold til samarbejdet med tyskerne, og hvordan har vi set på det efterfølgende? _______________________________S.7

Konklusion________________________________________________________S.8

Litteraturliste______________________________________________________S.9

Uddrag
Samarbejdspolitikken er en betegnelse for den politik, den danske regering valgte at føre under besættelsen. Dette kaldes bl.a. for forhandlingspolitikken eller kollaborationen.

Her vil jeg redegøre for samarbejdspolitikken og den politiske udvikling i Danmark frem mod august 1943, hvor den danske regering brød med samarbejdspolitikken og dermed træde af.

Den 9. april 1940, klokken 4.15 ca. trængt de tyske tropper ind i Danmark. De startede ved grænsen i Sønderjylland, derefter ved flere større havnebyer, og besatte landet.

Der blev kæmpet imod tyskerne i Sønderjylland og ved Amalienborg, men det stod klart, at tyskerne var de overlegne, så omkring kl. 06:00 besluttede regeringen at i samråd med kongen at give efter for tyskerne, og udsende ordre om, at indstille kampen.

Dagen efter d. 10. april, var der dannet en ny samlingsregering med ministre fra alle de store partier, som Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Venstre.

En af fordelene er at sådan en samlingsregering var, at den signalerede et nationalt sammenhold under de nye forhold som besat land.

Dermed indførte Regeringen en samarbejdspolitisk linje overfor besættelsesmagten. Samarbejdspolitikken er et samarbejde mellem regeringen og den tyske besættelsesmagt, som kom til betydning

at det danske politiske system med dansk lovgivning, domstole og politi fungerede videre og med den danske regering som siddende.

Tyskerne havde til gengæld militære kontrol over landet, som de kunne stille krav til regeringen, selvom Danmark officielt fortsatte med at være et neutralt land.

Samarbejdet indgår også, at dansk landbrug leverede levnedsmidler til Tyskland, og dansk industri producerede for tyskerne, så det lykkedes at holde landets økonomi under besættelsen.

Størstedelen af befolkningen kunne altså stadig føre normal tilværelse. Formålet ved samarbejdspolitikken for den danske regering, at skåne befolkningen mest muligt og for at undgå krigsaktioner på dansk jord og den nazificering af samfundet.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu