Analyse af John Christmas Møllers radiotale – 1942

Indholdsfortegnelse
1. afsnit – det retoriske pentagram
2. afsnit – disposition
3. afsnit – analyse af argumentation
4. afsnit – analyse af ordvalg, sætningsopbygning, sproglige figurer og sproglige billeder
5. afsnit – opsamling på analyse af disposition gennem af analyse af appelformer
6. afsnit – vurdering

Uddrag
CM’s centrale påstand i talen er toleddet, hvor det ene led egentlig fungerer som belæg for det andet: CM vil for det første have danske modstandsfolk til at sabotere jernbanenettet; For det andet. da Danmark ikke må stå neutralt.

Det er som nævnt imod slutningen af talen, at CM opfordrer til sabotage af jernbanenettet, mens spørgsmålet om neutralitet er den påstand, som fylder mest i argumentationen.

CM vender løbende tilbage til denne med forskellige belæg for, hvorfor neutralitet ikke er en mulig- hed. Et af belæggende for neutralitet er, at Danmark bliver nødt til at kæmpe deres egen kamp, da de ikke kan forvente at de andre nationer gør det for dem.

Endvidere er belægget for opfordringen om sabotagen af jernbanenettet, at tyskerne ikke skal have muligheden for at besætte Danmark.

De skal derved ikke transportere alt fra våben til tropper rundt i landet. Udover påstande og belæg, befinder der sig også andre argumentationstyper som f.eks. klassifikationsargumenter, autoritetsargumenter, styrkemarkører, rygdækninger og gendrivelser.

Et tydeligt klassifikationsargument CM benytter sig af lyder på; ”Denne Krig er ikke Landenes Krig” . Han belyser her, at krigen grundlæggende handler om overordnede værdier og moral for og i det danske samfund. Krigen afspejler altså det gode og det onde, og Danmark kan derfor ikke være neutrale, men bli ver nødt til at stå sammen som helheld.

Han udtaler også, at ” [...] vi veed jo, at vi Danske hjemme hader Tyskerne[...]” , hvilket både er et autoritetsargument og en rygdækning. CM udtaler det, som alle andre danskere på dette tidspunkt tænker, men ikke tør sige højt.

Han understreger her igen at Danmark altså ikke er neutral, idet Danmark som helhed har det tilfælles, at de ønsker at være et selvstændigt og frit land, uden tyskernes magt.

En anden rygdækning i talen er, da han nævner ” [...] Sir Archibald Sinclair, denne gamle Ærkeliberalist, har fuldkommen Ret.” . Han bruger her Sir Archibald som en dokumentation for, at hans hjemmel er troværdig.

Derudover benytter han sig også af denne rygdækning til at komme videre i sin tale, og prøver hele tiden at overbevise modtagerne om, at Dan- mark ikke er neutral og skal kæmpe for sit land.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her